Wat kan ik instellen bij systeeminstellingen?

Volgen
 • Ga naar [Systeem] -> [Systeeminstellingen].
 • Geef bij [Algemeen] aan of u btw-codes wilt gebruiken en of facturen geëxporteerd moeten worden naar de externe financiële administratie.

 

 • Geef aan of alle artikeltypes beschikbaar moeten zijn voor het aanmaken van termijnbedragen.

  Indien u hier [Ja] ingeeft, kunnen ook uurartikelen gebruikt worden bij het aanmaken van termijnbedragen. Dit is van belang als u uren niet alleen op basis van nacalculatie factureert, maar ook op basis van een vaste prijsafspraak. Indien u hier [Nee] ingeeft, kunt u bij het aanmaken van termijnbedragen alleen onkostenartikelen kiezen.

 • Voer bij [Invoer uren/onkosten] een datum in vanaf wanneer er uren- en onkostenboekingen gedaan mogen worden.

 

 • Geef bij [Gebruik extra invoerveld] aan of u een extra veld aan het uren- en onkosteninvoerscherm toe wilt voegen. Indien [Ja], geef dit extra invoerveld een naam.
 • Maak dit eventueel verplicht door bij [Extra invoerveld verplicht=Ja] in te vullen.
 • Geef bij [Periode automatisch verversen] aan of de weekstaat automatisch ververst moet worden en zo ja, hoe vaak dat moet gebeuren.
  Het automatisch verversen van de weekstaat houdt in dat na de ingestelde tijd de weekstaat ververst wordt met de nieuwste gegevens van de server. (Wanneer u bijvoorbeeld een artikel aan het project  toevoegt, is het nieuwe artikel bij het uren invoeren pas zichtbaar nadat er ververst is)
 • Klik op de [Ververs]-knop in uw urenscherm om dit handmatig te doen.
 • Geef bij [Standaardwaarden] -> [Uurtarief soort project] aan welk verkooptarief standaard gebruikt moet worden bij het aanmaken van een nieuw project.
 • Geef bij [Project kostentarief soort] aan welk kostentarief er standaard gebruikt moet worden bij het aanmaken van een nieuw project.
 • Geef bij [Invoer uren/onkosten toestaan voor] aan of standaard alle medewerkers uren mogen boeken of dat alleen projectleden uren mogen boeken op de betreffende projecten.
 • Geef bij [Formaat volledige naam] aan hoe namen van personen weergegeven moeten worden.
 • Geef bij [Wordt goedgekeurd door] aan wie er standaard mag goedkeuren.

Al deze standaardwaarden kunnen per project worden gewijzigd.

 • Stel bij [Facturatie] -> [Factuur taal] een standaard taal in voor het factureren.
 • Selecteer bij [Factuurlay-out] een standaard factuurlay-out
 • Geef eventueel aan vanaf welk e-mailadres de facturen verzonden moeten worden, indien u facturen per e-mail verzendt.
 • Geef bij [Planning algemeen] -> [Formaat projectomschrijving] aan hoe de projectbeschrijvingen opgebouwd moeten worden.
 • Geef bij [Tel facultatieve planningen als beschikbare tijd] aan of facultatieve planningen als niet-beschikbare tijd gerekend moeten worden.
 • Geef bij [Filter op kostenplaats] aan of medewerkers, materialen en projecten in de planning automatisch gefilterd moeten worden naar kostenplaats.
 • Geef bij [Toon subprojecten] aan of subprojecten als taken weergegeven moeten worden.
 • Voer bij [De maximaal te plannen uren per dag] het maximaal aantal uren in die gepland kunnen worden.Wat zijn systeeminstellingen?

 


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk