Release notes update 105/106 - release 23 februari 2016

Volgen

6916 Extra opties bij het verlengen van meerdere voorstellen

Recent hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om meerdere voorstellen voor termijnbedragen te verlengen. De gebruiker kon toen echter nog niet de prijsindex op deze nieuwe voorstellen toepassen. In deze release zijn bij het verlengen van meerdere voorstellen twee opties aan het keuzescherm toegevoegd:

- [Maak nieuwe termijnbedragen aan]
- [Pas prijsindex toe]

6889 Voeg productiebedragen-kolommen toe aan [Projecten]

Op de overzichtspagina van [Projecten] kunnen drie nieuwe kolommen worden toegevoegd:
- [Bedrag productie (uren)]
- [Bedrag productie (onkosten)]
- [Bedrag productie (termijnbedragen)]

Deze kolommen tonen de totale sommen van alle factureerbare boekingen – uren, onkosten en termijnbedragen. Facturatiemutaties als toeslagen, afboekingen e.d. worden niet meegeteld in de berekeningen.

6780 Taken sorteren in uw urenscherm

Bij het schrijven van uren kan een gebruiker een taak uit de drop down-lijst selecteren.

Deze lijst toonde eerdere alle projecttaken in de volgorde van datum waarop ze aan de taakhiërarchie waren toegevoegd. Dat maakte het soms lastig om de juiste taak te vinden, vooral als de taakhiërarchie langer werd. De taken in de lijst kunnen om die reden voortaan op alfabetische volgorde worden gesorteerd of op de volgorde zoals ze in de taakhiërarchie staan weergegeven.

De gebruiker kan de volgorde van de taken aanpassen bij zijn of haar voorkeuren.

Bij [Formaat project taak] kunnen de volgende waardes worden geselecteerd:

- [Naam]
- [Regelnummer – naam]

Als u [Regelnummer – naam] selecteert, zullen de taken tijdens het tijdschrijven geordend worden op regelnummer.

De taken in het volgende voorbeeld:


… zullen in uw urenscherm als volgt worden weergegeven:

7104 Voeg productiebedragen-kolommen toe aan uw projectplanning

In uw Projectplanning zijn twee nieuwe kolommen toegevoegd:
- [Productiebedrag (uren)]
- [Productiebedrag (onkosten)]
Deze kolommen tonen de productiebedragen die afkomstig zijn van geschreven uren en onkosten, dus zonder bij- of afboekingen die op facturen zijn gemaakt. Met andere woorden, de bedragen die aanvankelijk op een gegenereerde factuur staan.

Een gebruiker kan voortaan de gedetailleerde productiebedragen zien die gerelateerd zijn aan elke taak in de projectplanning:

7163 Voeg taak toe aan uw facturen

In het detailoverzicht van een factuur is een taak-kolom toegevoegd. Deze toont de taak waarop de onderliggende productieboeking is geschreven. De kolom is ingesteld als alleen-lezen. Een gebruiker kan de taak niet in de factuurregel wijzigen, zonder eerst de taak van de onderliggende uren of onkosten aan te passen. Als u het project in de factuurregel verandert, wordt de taak-kolom geleegd.

7139 Verberg afgeronde taken bij het tijdschrijven

Een nieuwe systeeminstelling bepaalt of bij uren- en onkostenboekingen afgeronde taken worden weergegeven. Als deze instelling op [Nee] staat, zullen alleen taken met [Nog te besteden uren > 0] beschikbaar zijn bij het boeken van uren en onkosten:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk