Hoe stel ik een klanttarief in?

Volgen
  • Ga naar [Instellingen] -> [Relaties].
  • Selecteer de relatie en klik op [Openen] of rechtsklik met uw muis op [Openen].
  • Klik onder [Hyperlinks] op [Tarieven per artikel] om de artikelen te zien waaraan tarieven zijn gekoppeld. Deze hebben de status [Origineel].
  • Selecteer het tarief en klik op [Wijzigen] of rechtsklik met uw muis op [Wijzigen].
  • Pas het tarief aan.
  • Klik op [OK].

Dit is nu het tarief op klantniveau. De status van het aangepaste tarief is veranderd in [Handmatig aangepast].

Als u het originele tarief wijzigt voor het artikel waarvan u het klanttarief aangepast heeft, zal dit geen invloed hebben op het aangepaste klanttarief.

Voorbeeld:

U heeft met klant X afgesproken dat alle uren die voor hem gewerkt worden voor € 100,- gefactureerd zullen worden, ongeacht het project en de medewerker. Hiertoe legt u een klanttarief van € 100 vast als klanttarief. Wanneer u nu een project voor deze klant uitvoert, geeft u in de projectconfiguratie aan dat het klanttarief zoals vastgelegd voor klant X gebruikt moet worden.

Hoe importeer ik een relatie?

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk