Wat is een projectplanning?

Volgen

Op de projectplanning is te zien wie, wanneer welke werkzaamheden gaat uitvoeren en wanneer deze taken afgerond moeten zijn.

Per onderdeel kan worden aangegeven wanneer dit moet starten en eindigen en wat het budget is. In deze project breakdowns legt u de afspraken met uw opdrachtgever vast.

In de planning kunt u een post meerwerk opnemen, waar dan ook uren op verantwoord kunnen worden die niet binnen het offertetraject vallen. Hierdoor kan meerwerk ook gemonitord worden en eventueel ter facturatie aangeboden worden.

De planning is aan te passen door met de balken te schuiven of door een planning in zijn geheel door te schuiven. De aangegeven afhankelijkheden schuiven dan automatisch mee, waardoor afhankelijke taken eerder of later kunnen beginnen.

Onder de taken ziet u de mensen in beeld die de taken zouden kunnen uitvoeren. Net als in Outlook kunt u terugkerende taken vastleggen, wanneer iemand bijvoorbeeld elke week een dag lang dezelfde taak uitvoert gedurende een bepaalde tijd.

Het is ook mogelijk om planningen van inactieve projecten te bekijken. 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk