Hoe wordt het onderhanden werk berekend?

Volgen
 • Ga naar [Productie] -> [Onderhanden werk].
 • Filter op andere [Klant], [Project] en [Jaar].
 • Let op: de filters [Relatiemanager] en [Projectmanager] hebben als standaardwaarde de ingelogde medewerker.
 • Dubbelklik op een klant.
 • Klik op het project dat u wilt bekijken.
 • Op het scherm ziet u de volgende kolommen:
  • [Begin]: dit bedrag geeft de beginstand van het onderhanden werk aan en is altijd gelijk aan de eindstand van het onderhanden werk uit de vorige maand.
  • [Productie]: dit geeft weer wat er totaal op het project geboekt is aan door te belasten uren, onkosten, voorschotten en termijnbedragen.
  • [Bijgeboekt]: hier worden de bijgeboekte bedragen weergegeven.
  • [Afgeboekt]: hier worden de afgeboekte bedragen weergegeven.
  • [Correcties]: als u een correctiefactuur voor dit project heeft aangemaakt, ziet u hier het bedrag van de correctiefactuur. Indien u een creditfactuur heeft gemaakt, wordt het creditbedrag in [Afgeboekt] opgenomen. (Zie: Hoe maak ik een correctiefactuur; hoe maak ik een creditfactuur?)
  • [Gefactureerd]: dit is het totaal gefactureerde bedrag.
  • [Eind]: dit bedrag is de eindstand van het onderhanden werk voor het geselecteerde project. Die wordt als volgt berekend: Begin + Productie + Bijgeboekt - Afgeboekt – Gefactureerd = Eind.

 

Hoe vind ik het onderhanden werk per klant?

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk