Hoe kan ik een facturatieschema voor een contract of abonnement aanmaken?

Volgen
 • Ga naar [Instellingen] -> [Projecten] en maak een nieuw project aan.
 • Vink bij [Facturatievormen project] de optie [Terugkerende termijnbedragen] aan. • Klik bij [Facturatie van periodieke bedragen] op [Toevoegen facturatieschema].

  In dit facturatieschema gaat u vastleggen welk bedrag er met welke frequentie en met welke omschrijving gefactureerd gaat worden.

 • Vul bij [Omschrijving] een omschrijving in. • Stel bij [Prolongatieperiode] de prolongatieperiode van het contract in.
  Als u bijvoorbeeld weet dat het bedrag de komende twaalf maanden niet geïndexeerd zal worden, kunt u de prolongatieperiode op 12 maanden zetten. Daarna kunt u opnieuw prolongeren en indexeren.
 • Geef bij [Prolongatie-aankondiging] aan dat u er bijvoorbeeld 1 maand van tevoren op geattendeerd moet worden dat er geprolongeerd moet worden.
 • Geef bij [Einddatum] aan tot wanneer er maximaal gefactureerd moet worden.
  Dit veld wordt pas ingevuld op het moment dat het abonnement eindigt.
 • Geef bij [Vertraging facturering] aan wanneer er gefactureerd moet worden.
  Als het abonnement bijvoorbeeld op 12 november begint, maar u wilt vanaf 1 november factureren, dan vult u bij [Vertraging facturering] -11 in. 
 • Selecteer bij [Medewerker] een medewerker aan wie de omzet van een abonnement toegekend kan worden.
 • Vul bij [Instellingen termijnbedragen] het aantal en de prijs in.
 • Voer een omschrijving in. Maak daarbij gebruik van de volgende variabelen: [%MONTH%], [%YEAR%], [%STARTDATE%], [%LASTDATE%], [%ENDDATE%].
 • Klik op [OK] om het schema te bewaren.
 • Klik op [Prolongeren] om de termijnbedragen aan te maken.
 • Klik op [OK] om 12 termijnbedragen aan te maken.
 • Vink [Pas prijsindexatie toe] aan om de prijs te indexeren met het percentage dat u op klant- en/of projectniveau heeft aangegeven.
 • Vul de rest van de gegevens voor uw project in en sla op.

Hoe keur ik een termijnbedrag van een contract of abonnement goed?
Hoe factureer ik een termijnbedrag van een contract of abonnement?
Hoe verleng ik een contract of abonnement?
Wat is het verschil tussen [%LASTDAY%] en [%ENDDATE%]?

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk