Hoe geef ik aan wanneer uren gefactureerd mogen worden? (Te factureren na...)

Volgen
  • Ga naar [Productie] -> [Goedkeuren per weekstaat].
  • Rechtsklik met uw muis op de goed te keuren uren en kies [Te factureren na…].
  • Selecteer de datum waarna de factuur gegenereerd mag worden.

De uren kunnen vanaf nu pas na deze datum gefactureerd worden. Bij het genereren van factuurvoorstellen, zullen er voor deze uren pas factuurvoorstellen gegenereerd worden na de opgegeven datum.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk