Release notes update 98/99 - release 3 november 2015

Volgen

4668 Rapport: Gemiddeld tarief per project

Er is een nieuw standaard rapport toegevoegd: “Gemiddeld tarief per project”. Dit rapport is gelijk aan het huidige rapport “Gerealiseerd gemiddeld uurtarief”. Dat rapport verdwijnt binnenkort.

Door gebruik te maken van instelling Details, kunt u kiezen of u de vergelijking realisatie versus budget van ieder project wel of niet wilt zien. Door te kiezen voor de parameter Verbergen, laat u slechts de gerealiseerde waarden zien van ieder project:

 

Door te kiezen voor de parameter Tonen, laat u ook het budget en het percentage gereed zien van ieder project:

 

De rapportinstelling Status bepaalt wanneer een bedrag als gefactureerd wordt beschouwd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen alleen volledig verwerkte facturen als gefactureerd te beschouwen. Dat betekent dat bedragen op factuurvoorstellen of op goedgekeurde factuurvoorstellen worden getoond in de kolom ‘te factureren’ in plaats van in de kolom ‘gefactureerd’. Mogelijke instellingen voor de status Gefactureerd zijn:

 • Voorgesteld
 • Goedgekeurd
 • Verwerkt
 • Verstuurd

Het rapport toont voor ieder project de volgende kolommen:

 • Uren: aantal uren geschreven op het project gedurende de geselecteerde periode
 • Gefactureerde termijnen: bedrag dat is gefactureerd aan vaste prijsafspraken of termijnbedragen
 • Gefactureerde uren: bedrag aan uren die zijn gefactureerd
 • Nog te factureren uren: bedrag aan uren die nog gefactureerd moeten worden
 • Tarief (gemiddeld): gemiddeld tarief dat is berekend uit het bedrag dat is of nog wordt gefactureerd en het aantal uren dat is geschreven:

Tarief (Gem) = (Gefactureerde termijnen + Gefactureerde uren + Nog te factureren uren)/Aantal uren

Op detailniveau kunt u zien de budgetten per project en in hoeverre de budgetten (uitgedrukt in een percentage) zijn gerealiseerd. In de laatste kolom kunt u zien welk uurtarief is gebudgetteerd en welk uurtarief (vooralsnog) is gerealiseerd:

 

4680 Verbeteringen aan rapport ‘Budget versus Gefactureerd per project’

Het rapport ‘Budget versus Gefactureerd per project’ is gewijzigd. Het rapport hoofd toont meer details. Daarnaast is de indeling van het rapport veranderd (meer in lijn gebracht met de in het rapporthoofd genoemde details).

Met de rapport parameter ‘Details’ bepaalt u of per factuur de afzonderlijke factuurregels worden getoond.

Het rapport is voorts opgedeeld in 2 secties per project. Eén voor uren en één voor bedragen:

Het rapport toont de projectdetails, gebaseerd op de ingestelde definitie van welke status als gefactureerd wordt beschouwd:

 • Voorgesteld
 • Goedgekeurd
 • Verwerkt
 • Verstuurd

Als de rapport parameter Details is ingesteld op Tonen, worden de factuurregels ook getoond, gegroepeerd naar het type omzet dat overeenkomt met de kolommen in het rapporthoofd:

 

3058 Stoppen opdrachten

Vanaf nu kunt u ook na het starten van een opdracht waarvan de verwerkingstijd wat langer is, de opdracht stoppen. Dit doet u door op het linkje Stoppen te drukken, dat wordt getoond in het venster van de opdracht in bewerking:

 

Of door op de knop Stoppen te klikken in het scherm Verwerkingsopdrachten:

 

De acties die al zijn afgerond op het moment dat u de stop opdracht geeft, worden niet ongedaan gemaakt. De beëindigde verwerkingsopdracht krijgt de status Gestopt. De volgende soorten verwerkingsopdrachten kunnen worden gestopt:

 • Import vanuit MS Excel
 • Goedkeuren van invoer van uren of onkosten
 • Ongedaan maken van goedkeuring van ingevoerde uren of onkosten
 • Genereren van facturen
 • Goedkeuren van facturen
 • Ongedaan maken van goedkeuring van facturen
 • Verwerken van facturen
 • Verzenden van facturen

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk