Release notes update 94/95 - release 8 september 2015

Volgen

Pop up vensters planning informatie

Er zijn nieuwe items toegevoegd aan het planning scherm voor de pop up vensters:

 • Project informatie
 • Taak informatie

In deze vensters wordt alle project- en taak informatie van een geselecteerd project weergegeven.

In het pop up venster zijn twee nieuwe velden beschikbaar. Deze velden geven u inzicht hoeveel uur er nog kan worden gepland binnen budget (afgezet tegenover de reeds aan het project bestede uren):

 • Toekomstige planning: optelsom van alle ingeplande taken na vandaag
 • Nog te plannen: gebudgetteerde uren – bestede uren – nog te plannen uren

 

Pop up venster project informatie:

Pop up venster taak informatie:

Uitsplitsing van niet aan taak gekoppelde bestede uren

Het scherm project planning geeft in de kolom Bestede tijd de aan iedere taak bestede uren weer. U kunt daarbij een pop up venster openen waarin u alle ingevoerde uren voor een bepaalde taak ziet. De uren die zijn ingevoerd en die niet aan een bepaalde taak zijn gekoppeld, worden daarbij gegroepeerd als: “productie zonder taak”. Vanaf nu is het mogelijk de details van aan deze groep toegerekende uren te zien in een apart pop up venster:

 

Toevoegen kolom klantcode aan OHW rapport

Aan de rapporten: Onderhanden werk per klant (totaal) en Onderhanden werk per klant per project per maand is een kolom klantcode toegevoegd:

OHW rapport (flexibele groepering)

Er is een nieuw OHW werk rapport toegevoegd aan de set met standaard rapporten:

 • Onderhanden werk

Dit rapport vervangt twee bestaande rapporten:

 • Onderhanden werk per klant per project per maand
 • Onderhanden werk per klant (totaal)

De twee oude rapporten hadden een vaste indeling. Bij het nieuwe rapport kunt u voordat u het rapport opent, kiezen uit een aantal parameters:

 • Klant
 • Klant/Project
 • Klant/Project/Maand
 • Klant/Maand
 • Klant/Maand/Project
 • Maand/Klant
 • Maand/Klant/Project

Zo bent u flexibeler in uw keuze hoe u het rapport wilt opbouwen. Zo ziet het nieuwe rapport als u kiest voor de indeling Klant/Project/Maand er bijvoorbeeld als volgt uit:

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk