Release notes update 96/97 - release 7 oktober 2015

Volgen

4659 Exporteren/Importeren ingevoerde uren/verschotten naar/vanuit MS Excel

Vanaf nu kunnen de op het productie scherm getoonde gegevens worden geëxporteerd naar MS Excel en vice versa. U kunt de functionaliteit in MS Excel gebruiken om de productiegegevens verder te analyseren en/of te bewerken. Na bewerking kunt u de data weer importeren in QM. Zo kunt u in één keer, snel, een grote hoeveelheid ingevoerde gegevens (uren, verschotten, termijnen) veranderen (bijvoorbeeld door het gekoppelde project of artikel te veranderen).

Export en import worden geïnitieerd door op de betreffende knop in de toolbar, bovenaan het productiescherm te klikken.

 

Gegevens kunnen in twee formaten worden geëxporteerd:

  • Huidige weergave – zo exporteert u alle zichtbare kolommen. Dit is geschikt als u de huidige weergegeven data alleen wilt analyseren. De data kunnen dan echter niet worden teruggelezen in QicsMiliestones.
  • Import formaat – Hierbij kunnen de uitgelezen (en aan te passen) gegevens naderhand weer worden geïmporteerd in QicsMilestones. Het MS Excel bestand bevat alle benodigde kolommen met namen (niet alleen de in uw scherm weergegeven kolommen) die nodig zijn voor deze import functionaliteit.

 

Wij lichten een en ander toe aan de hand van een voorbeeld. De in de hieronder afgedrukte pagina weergegeven boekingen,

 

worden geëxporteerd naar het volgende MS Excel bestand (met gebruik formaat ‘huidige weergave’). Dan ziet MS Excel er als volgt uit:

 

 

Als de betreffende gegevens echter worden geëxporteerd via het ‘import formaat’, zal MS Excel kolommen bevatten voor al de velden die worden gewijzigd bij invoer van uren/verschotten. De toelichting in de kopregel van de kolom bevat uitleg over het gebruik van elk veld. De import functie voegt een ID kolom toe aan het geëxporteerde bestand. Zo kan de importfunctie achteraf de betreffende boeking terugvinden in QicsMilestones.

 

Het geëxporteerde bestand kan worden gewijzigd in MS Excel en daarna weer worden geïmporteerd in QicsMilestones. Voor elke regel in MS Excel bepaalt de ID kolom of:

  • In QicsMilestones een nieuwe boeking wordt aangemaakt. Dit gebeurt als de ID kolom leeg is.
  • Een bestaande boeking wordt vervangen door de waarde uit de MS Excel regel. Dit laatste gebeurt als de ID kolom een bestaand record identificeert.

 

5340 Toevoeging BIC veld aan in te vullen bedrijfsgegevens

Naast het IBAN veld, is nu ook een BIC/SWIFT veld toegevoegd aan de in te vullen bedrijfsgegevens ten behoeve van de factuurlay-outs:

 

5467 Toevoeging kolom manager aan onderhanden werk rapport

Aan het onderhanden werk rapport is een kolom manager toegevoegd. Op de betreffende regel in het onderhanden werk rapport, wordt bij klant of project in deze kolom de manager getoond.

 

5467 Groepering per project in onderhanden werk rapport

Het is nu ook mogelijk om in het onderhanden werk rapport te groeperen op project.

Door te kiezen voor groepering op project, toont het onderhanden werk rapport een lijst met alle projecten en hun totaalbedrag voor de geselecteerde periode:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk