Release notes update 92/93 - release 11 augustus 2015

Volgen

4721 Toevoegen kolom Projectleider aan het facturatiescherm Projectinformatie

Vanaf nu kunt u een kolom Projectleider toevoegen aan het facturatiescherm Projectinformatie, zodat per factuurregel wordt aangegeven welke projectleider verantwoordelijk is:

4884 Automatisch kopiëren van de taakomschrijving vanuit de planning naar het ureninvoerscherm

In de planning kan elke taak binnen een project kan een tekstomschrijving meekrijgen. Deze tekstomschrijving van de taak wordt automatisch gekopieerd als de planning wordt geïmporteerd in het ureninvoerscherm.

4526 Naam PDF bestand bij factuur preview

Als u een enkele proeffactuur bekijkt (dus niet bij het vooraf bezichtigen van meerdere facturen tegelijk), krijgt het PDF bestand als naam het factuurnummer van deze factuur.

4686 Functie Selecteer alles op het scherm Verzend facturen

U kunt een groot aantal facturen tegelijk selecteren door op het scherm Verzend facturen de factuurregels aan te vinken. De volgende functies:

  • Verzend
  • Markeer als verzonden
  • Markeer als niet verzonden
  • Preview
  • Preview met…

kunnen worden gebruikt in combinatie met een selectie van meerdere records tegelijk. Ze worden vervolgens uitgevoerd met behulp van asynchrone opdrachten.

4829 Toevoegen kolommen BTW bedrag en Totaalbedrag aan scherm Facturen

Het scherm Facturen heeft twee nieuwe kolommen:

  • BTW bedrag VAT op iedere factuur
  • Totaalbedrag, inclusief BTW

4451 Toevoegen kolom stand OHW aan Project overzicht

Bij het scherm Project overzicht kunt u zien wat de stand van het te factureren OHW is. Dit veld werd in eerste instantie toegevoegd om de performance van het rapport OHW te verbeteren, maar is ook nuttig als u in het scherm Project overzicht kijkt naar projecten:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk