Wat moet ik met het onderhanden werk doen bij een overstap naar QM?

Volgen

Als u met QicsMilestones aan de slag gaat, kunt u op een aantal manieren met uw onderhanden werk (OHW) omgaan:

1. Volledig factureren OHW vanuit uw oude systeem
Deze optie geniet de voorkeur. Alle projecten die volledig zijn gefactureerd, hoeven in QicsMilestones niet te worden meegenomen.

2. Beginstand onderhanden werk invoeren in QicsMilestones
Is volledig factureren niet mogelijk, dan kunt u de saldi invoeren als totaalbedrag en dit vervolgens als totaalbedrag factureren. Een specificatie van de uren of onkosten is in QicsMilestones bij deze werkwijze niet beschikbaar en voegt u vanuit uw oude systeem toe.

3. Onderhanden werk in detail overnemen in QicsMilestones
U zet in feite het volledige project met details over in QicsMilestones en factureert vanuit QicsMilestones. Dit doet u door alle niet gefactureerde uren en onkosten handmatig in te voeren in QicsMilestones of door alle nog te factureren uren en onkosten te importeren in QicsMilestones. Klik hier om te lezen hoe dat in zijn werk gaat.

De mogelijkheden kunt u bespreken met één van onze consultants.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk