Release notes update 86 - release 6 mei 2015

Volgen

2974 Uitbreiding mogelijkheid om alle velden in één keer te selecteren op de pagina om te factureren

U kunt alle regels selecteren op de pagina om te factureren door het vinkje in de kop van de tabel aan te zetten:

U heeft vervolgens de mogelijkheid om nog één of meer regels uit te sluiten, door het vinkje voor de desbetreffende regel uit te zetten.

Zo kunt u een groot aantal regels tegelijk selecteren (ook de regels die niet op de pagina zelf worden getoond) om te bewerken. Acties die op deze manier worden ondersteund zijn:

 • Goedkeuren
 • Goedkeuren ongedaan maken
 • Voorstel
 • Afkeuren
 • Voorbeeld (Preview)
 • Verwerken

Let op: sommige bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd als het vakje 'Selecteer alles' is aangevinkt. Het is wel mogelijk om deze bewerkingen voor meerdere regels tegelijk uit te voeren, maar dan moet u de regels selecteren door het individuele vinkje voor aan de regel aan te zetten. Het betreft de volgende bewerkingen:

 • Wijzig bedragen
 • Aftrekken
 • Kopiëren
 • Kopieer als credit nota
 • Maak voorgaande bewerkingen ongedaan

Als u probeert één van bovenstaande bewerkingen uit te voeren en het vakje 'Selecteer alles' is aangevinkt, wordt de volgende foutmelding getoond:

 

Dat betekent dat u het vinkje 'Selecteer alles' uit moet zetten en de te bewerken regels één voor één moet selecteren.

De bewerkingen die wel worden ondersteund via 'Selecteer alles' kunnen enige tijd in beslag nemen. Om die reden draaien die opdrachten als achtergrond proces. U kunt de voortgang van deze processen in de gaten houden bij 'Opdrachten in behandeling', net zoals u dat gewend bent bij de pagina’s 'Productie en Goedkeuren van projecten'.

Als u bijvoorbeeld de voorbeelden van de factuurvoorstellen wilt zien, wordt er een achtergrond proces gestart dat een PDF bestand aanmaakt. Dit bestand kan worden geopend, nadat het achtergrond proces is beëindigd.

 

 

Door de link aan te klikken wordt het PDF bestand in een nieuwe browser tab geopend (in plaats van in een pop up venster). De link kan ook worden gebruikt om het bestand (lokaal) op te slaan, zonder het eerst te openen.

 

3926 Toevoegen van nog niet goedgekeurde uren en verschotten aan 'Onderhanden werk overzichten'

Tot nu toe werden slechts goedgekeurde uren en verschotten verwerkt in de Onderhanden werk (OHW) overzichten. Dat veroorzaakt het probleem dat de OHW overzichten veelal niet actueel zijn.

Vanaf nu worden alle uren en verschotten, direct in de OHW overzichten verwerkt. ‘Dit geldt voor:

- Nieuw (voor termijnen)

- Ingevoerd (uren en onkosten)

- Voorgesteld (voor facturen)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk