Release notes update 80 - release 11 februari 2015

Volgen

3330 Pop-up venster facturen – instelling standaard weergave

Het is nu mogelijk om de lay-out van een factuurscherm aan te passen. De factuur wordt getoond in een pop-up venster. Via dit venster kunt u de standaard weergave van het factuurscherm aanpassen, door gebruik te maken van de link ‘Create view’.

De weergave instelling betreft de geselecteerde factuur kolommen, hun volgorde en breedte.

Als u een factuur opent vanuit het overzichtsscherm facturen wordt normaal de standaard schermlay-out getoond.

Als u er voor kiest de instelling aan te passen (custom view), wordt deze in een nieuwe tegel bewaard op uw startscherm.

 

3313 Afdrukken van betalingstermijn op de factuur

Betalingsvoorwaarden kunnen worden gedefinieerd in de sectie Instellingen in QicsMilestones. U geeft bijvoorbeeld aan binnen hoeveel dagen een factuur moet worden betaald. De van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden worden binnen QicsMilestones herkend door het gebruik van een uniek code veld.

Dit code veld kan nu worden gebruikt bij het instellen van factuur lay-outs, waardoor de betalingsvoorwaarden worden weergegeven op de geprinte facturen.

 

3312 Toevoegen BTW kolom aan het factuur venster

Vanaf nu kunt u een kolom BTW code toevoegen aan het factuur venster. Dit maakt het mogelijk verschillende btw codes binnen één factuur toe te passen.


 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk