Release notes update 79 - release 28 januari 2015

Volgen

3219 Artikelcodes worden weergegeven in een keuzelijst bij het selecteren van een artikel

Wanneer een gebruiker een artikel wil selecteren, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een tijdregistratie of het bewerken van een factuurregel, dan kan hij deze selecteren in een keuzelijst.

 

Gebruikers herkennen artikelen vaak aan de artikelcode in plaats van aan de artikelnaam. In de nieuwe versie toont de lijst zowel de artikelcode als de artikelnaam:

 

3193 Een taak kunnen selecteren bij een automatische en terugkerende planning

In de vorige versie van QicsMilestones is de mogelijkheid geïntroduceerd om taken te selecteren in de capaciteitsplanning van projecten met meerdere taken in de breakdown. In deze versie is dezelfde mogelijkheid toegevoegd bij het maken van automatische en terugkerende planningen:

 

3239 Nieuwe links in het Menu ‘Help’

Het ‘Help’ menu is opnieuw ingedeeld:

Het menu item “Submit a request” heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu “Report an issue”.

Er is een nieuw menu item toegevoegd: “Post a question or idea”. Deze optie leidt de gebruiker naar het Community center van QicsMilestones. De gebruiker kan hier nieuwe productsuggesties en ideeën indienen, of stemmen op ingediende suggesties en ideeën. Hiermee wordt de kans dat de suggestie of het idee in productie wordt genomen vergroot.

 

3240 Wanneer de muis over de projectlijst gaat op de pagina “Hours & Expenses”, wordt de volledige projectnaam getoond

Projectnamen zijn vaak langer dan de breedte van de projectlijst op de pagina “Hours & Expenses”. Dit maakt het lastig om projecten te selecteren, zeker wanneer de namen starten met dezelfde tekst. In de nieuwe versie wordt de lange projectnaam volledig weergegeven wanneer er met de muis overheen bewogen wordt:

 

3310 Nieuwe velden in de factuurlay-out

Er kunnen twee nieuwe velden worden gebruikt in een factuurlay-out:

  • Verzendmethode (Send method), zoals Post en e-Mail (Manual, Mail)
  • Origineel factuurnummer (Original invoice number)

Dankzij het veld ‘verzendmethode’ is het mogelijk om de factuur die via de mail verstuurd wordt er anders uit te laten zien (bv met logo) dan de factuur die geprint wordt. (bv zonder logo, omdat het logo al op het briefpapier staat gedrukt).

Het oorspronkelijke factuurnummer kan worden gebruikt wanneer een creditfactuur wordt gemaakt. U ziet dan op welke factuur de creditfactuur is gebaseerd.

3244 Nieuw factuurlay-out bestandsformaat

Vanaf nu kunnen factuurlay-outs gemaakt worden met Microsoft Report Definition Language: RDLC.. RDLC wordt ondersteund door Microsoft Report Server

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk