2012-08 BTW verhoging

Volgen

BTW verhoging

Op 1 oktober a.s. wordt het hoge BTW-tarief aangepast van 19% naar 21%. Deze aanpassing heeft een aantal gevolgen voor uw administratie en uw QicsTime factuurlay-out.

Wat houdt de verhoging van het BTW-tarief naar 21% in?

In het kort komt het er op neer dat het moment waarop u een dienst of goed levert, bepaalt of u 19% of 21% BTW berekent. Dus niet het moment waarop u de factuur verstuurt. Mogelijk volgen nog veranderingen, zoals het vóór 1 oktober factureren met 21% BTW voor goederen of diensten die u na die datum levert.

In het wetsvoorstel met uitgewerkte fiscale maatregelen voor het begrotingsakkoord 2013 staat het volgende over de overgangsmaatregel:

 1. U berekent 19% BTW als u een goed of dienst levert vóór 1 oktober, óók als u op of na die datum de factuur uitreikt en/of de betaling binnen heeft;
 2. U berekent 21% BTW als u ná 1 oktober een goed of dienst levert. Als u vóór die datum de factuur uitreikt of de betaling ontvangt, draagt u daarover 19% BTW af. Op 1 oktober bent u dan echter nog het verschil tussen de 21% en 19% verschuldigd. Dat bedrag verwerkt u in de BTW-aangifte van oktober of het vierde kwartaal. U mag overigens ook opteren om de 21% reeds bij het verzenden van de factuur (voor 1 oktober) in rekening te brengen.

BRON http://www.dezaak.nl/overgangsmaatregel-btw-verhoging-naar-21--3228716.html

Wanneer u met QicsTime en Exact Globe werkt, wordt de BTW bepaald door Exact Globe op het moment van de export van de factuur. In Exact Globe kunt u de BTW-code koppelen aan de klant of aan de activiteit/uurcode. De BTW-code op de klant overschrijft altijd de BTW-code die gekoppeld is aan de activiteit/uurcode. Exact komt met een tool om de BTW te converteren van 19% naar 21%. Hiermee wordt de bestaande BTW-code overgezet van 19% naar 21% en er wordt een nieuwe BTW-code aangemaakt voor 19%.

Let op: de conversie dient per BTW-code te gebeuren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Exact.

Indien u met QicsTime (QicsTime stand-alone, zonder koppeling naar boekhoudkundig pakket) werkt, is er geen conversietool beschikbaar en maakt u zelf een nieuwe BTW-code aan. U kunt het beste de bestaande BTW-code voor 19% aanpassen naar 21% en een nieuwe BTW-code aanmaken voor 19%.

Wij adviseren om alle productie tot en met 30 september uit te factureren.

Op deze manier voorkomt u dat u verschillende BTW-percentages op 1 factuur krijgt. Dit scheelt ook weer een aantal wijzigingen op de QicsTime factuurlay-out. Daarnaast raden wij aan de BTW-conversie na de facturatie over de maand september te doen.

Tips

Door de wijziging van het BTW-percentage moet er goed worden opgelet bij het gebruik van de “Maak credit/debet factuur”. Stel u maakt van een factuur uit september in november een nieuwe credit- en debetfactuur. De creditfactuur handelt u hetzelfde af als de originele debetfactuur. Waarschijnlijk is de nieuwe BTW-code met 21% gekoppeld aan de activiteiten/uurcodes. Voordat u de creditfactuur naar Exact exporteert, moet dit worden aangepast. De snelste manier is dan om aan de debiteur de BTW-code met 19% te koppelen. Deze heeft namelijk voorrang op de BTW-code die gekoppeld is aan de activiteit. Vervolgens past u de debetfactuur aan met de gewenste wijzigingen, accordeert en exporteert u de factuur zoals gebruikelijk naar Exact.

Nadat deze factuur is geëxporteerd moet de BTW-code op de debiteur weer worden weggehaald of aangepast!

Als u gebruik maakt van voorschotten in QicsTime, adviseren wij u een nieuw voorschotartikel te maken voor 21%. Wanneer u namelijk de BTW-code van het bestaande voorschotartikel aanpast naar 21%, de voorschotfactuur is verstuurd in augustus en de verrekening in oktober plaatsvindt, gaat de verrekening tegen 21% in plaats van 19%. Daarnaast moet u opletten als u in september een voorschotfactuur stuurt over werkzaamheden die in september en oktober gaan plaatsvinden. Bij de verrekening van het voorschot moet u 19% BTW rekenen over de werkzaamheden van september en 21% BTW over de werkzaamheden van oktober.

Niet in alle gevallen hoeft de factuurlay-out te worden aangepast. Wanneer het BTW-percentage op de factuurlay-out als een tekstveld is gezet, zal dit wel moeten gebeuren. In de meeste gevallen moet de factuurlay-out ook worden aangepast wanneer u in de toekomst verschillende BTW-percentages op 1 factuur wenst.

Maak tijdig een afspraak om uw factuurlay-out aan te laten passen door een consultant van Qics. Op deze manier voorkomt u dat u lang moet wachten tot de factuurlay-out aangepast kan worden. Deze aanpassingen vallen helaas niet onder het onderhoudscontract en zullen dus wel worden doorbelast.

 

PS Wist u dat in 2013 nog een aantal regels met betrekking tot de factuurlay-out veranderen? Hieronder staat een lijst van gegevens die per 1 januari 2013 verplicht op de factuur dienen te komen. Verplichte factuurgegevens per 1 januari 2013:

 • De datum;
 • De adresgegevens van u en uw afnemer;
 • Factuurnummer;
 • BTW-nummer van uw onderneming;
 • Hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • Datum van levering;
 • Prijzen exclusief BTW;
 • Eventuele kortingen;
 • Het toegepaste BTW-tarief;
 • Het te betalen BTW-bedrag;
 • Bij toepassing van een verleggingsregeling moet u vermelden: BTW verlegd;
 • Stelt een afnemer de factuur op, dan moet zij de tekst ‘factuur uitgereikt door afnemer’ vermelden;
 • Bij levering van een vervoermiddel moet u de gegevens hiervan vermelden;
 • Bij gebruik van een fiscaal vertegenwoordiger moet u zijn NAW-gegevens en BTW-identificatienummer vermelden.Ook hierin kunnen wij u helpen met het aanpassen van de factuurlay-outs. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk