Release notes update 78 - release 14 januari 2015

Volgen

3135 Goedkeuren urenstaten (timesheet approval)

In de vorige release zijn het productiviteitsrapport (production report) en de projectenpagina’s (project approval) gewijzigd om tijdrovende bezigheden als goedkeuren en/of afkeuren van ingevoerde uren sneller te laten verlopen (hierbij gebeurt nu de verwerking van de mutaties op de achtergrond, terwijl u op de voorgrond door kunt gaan met het goed- en/of afkeuren). In deze release is dat ook gebeurd met het scherm waarin de urenstaten worden goedgekeurd (time sheet approval). De gebruiker kan nu zonder te wachten door gaan met goed- of afkeuren van geselecteerde uren of ondertussen naar een ander scherm gaan, terwijl de verwerking van de mutaties nog op de achtergrond aan de gang is.

Op uw homepage kunt u vanuit de voortgangsindicator de voortgang van de ‘background jobs’ volgen, die zijn geïnitieerd vanuit het scherm waarin u de uren goed- of afkeurt (time sheet approval).

 

3129 Goed- en afkeuren van uren in ‘pop up’ scherm Details tijdbesteding (time spent details)

Aan het project planning scherm, het project scherm of willekeurig welke selectie vanuit het project scherm, kan een kolom tijd besteed (time spent) worden toegevoegd. Hierin kunt u zien hoeveel tijd en door wie, er is verantwoord op een project of taak. Als vervolgens wordt geklikt op het aantal, opent u - via de achterliggende hyperlink - het scherm ‘Details tijdbesteding’ (time spent details). Vanaf deze release kunt u vanuit dit scherm uren goedkeuren, een eerdere goedkeuring ongedaan maken of ingevoerde uren afkeuren:

1968 Het factureren van uren met de parameter niet declarabel (non-billable)

In QicsMilestones kan voor ieder artikel worden aangegeven of het wel/niet declarabel is. Dit gebeurt in het veld ‘Wordt gefactureerd’ (will be invoiced). U heeft de mogelijkheid deze instelling aan te passen bij het uren invoerscherm:


 

Het is dus mogelijk om een declarabel artikel later alsnog uit te sluiten van facturatie (vice versa was niet mogelijk). In zo’n geval wordt dat op een factuurvoorstel zichtbaar gemaakt met een extra regel, waarmee het bedrag alsnog wordt afgetrokken van het bedrag dat op de oorspronkelijke regel wordt getoond. Ook in het onderhanden werk rapport wordt het artikelbedrag getoond als zijnde afgetrokken van het totaalbedrag.

Vanaf deze release is het omgekeerde ook mogelijk: dus om een niet declarabel artikel achteraf toch door te belasten aan een klant. In zo’n geval wordt ook een extra regel toegevoegd op het factuurvoorstel en wordt in het onderhanden werk rapport het artikelbedrag getoond als zijnde opgeteld bij het totaalbedrag.

 

2682 Capaciteitsplanning op projecten met meerdere taken (resource planning on projects with multiple tasks)

In eerdere releases was het niet mogelijk om een persoon of voorwerp vanuit het scherm ‘resourceplanning’ te plannen op een project dat bestaat uit meerdere taken. Dat kwam omdat het betreffende scherm geen onderverdeling naar taken kende voor de getoonde projecten.

In deze release is een ‘pop up’ scherm toegevoegd, waarin u een taak kunt selecteren en waar u een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden kunt meegeven:


 

3106 Selectie projectcategorie (project category) op scherm Goedkeuren termijnen (approval of installments)

Het scherm ‘Goedkeuren termijnen’ is voorzien van een nieuwe selectiemogelijkheid voor de projectcategorie (project category). Hiermee kunt u niet van toepassing zijnde projecten beter uitsluiten:

 

 

3039 Mogelijkheid standaard instelling voor scherm Goedkeuren uren (timesheet approval page)

Standaard instellingen worden gebruikt om te bepalen met welke indeling en selecties een scherm wordt geopend vanuit het opstartscherm of een hyperlink naar een ander scherm. Standaard instellingen worden vastgelegd door te klikken op de hyperlink ‘Create view’ rechts bovenin uw startscherm en vervolgens te kiezen voor de optie Standaard instelling (default view):

U kunt bijvoorbeeld een manager of afdeling instellen van wie de medewerkers worden getoond als het  scherm ‘Goedkeuren uren’ wordt geopend. Doet u dit niet, dan worden op het scherm ‘Goedkeuren uren’ altijd alle medewerkers van alle afdelingen getoond.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk