Release notes update 77 - release 17 december 2014

Volgen

1853 Selecteren van alle regels bij het accorderen van uren en verschotten op de projectenpagina (Approval by project)

In deze versie van QicsMilestones introduceren wij een nieuwe manier om meerdere regels tegelijk te selecteren bij het accorderen van uren en verschotten op de projectenpagina (Approval by project). Tot op heden was het alleen mogelijk om de regels te selecteren die op het scherm zichtbaar waren, door op het driehoekje links bovenaan de getoonde selectie te klikken:

Deze beperking was hinderlijk wanneer u een groot aantal regels tegelijk (meer dan op het scherm getoond) wilde selecteren, bijvoorbeeld bij het goedkeuren van alle ingevoerde uren en verschotten op een bepaald project.

Er is nu een ‘selecteer’ mogelijkheid toegevoegd. Hiermee kunt u alle regels die aan de ingestelde criteria voldoen (de-)selecteren, ook de regels die niet op het scherm zichtbaar zijn:

U kunt alle regels tegelijk selecteren door te klikken op het ‘selecteer’ (select) vakje in de kopregel. Vervolgens is het mogelijk om regels te de-selecteren door het op het ‘selecteer’ vakje aan het begin van de betreffende regel te klikken.
Daarnaast is het mogelijk een groep regels te selecteren via Shift-Enter:

De regel onder aan het scherm laat zien hoeveel regels er zijn geselecteerd om door u te worden bewerkt (bijvoorbeeld door ze goed te keuren), met de daarbij behorende totalen:

Om u niet op te houden als er acties (bijvoorbeeld ‘accorderen’) worden uitgevoerd op de door u geselecteerde regels, gebeurt de verwerking van de mutaties op de achtergrond terwijl u op de voorgrond door kunt gaan met het maken en bewerken van nieuwe selecties.

U kunt zelf de voortgang zien van de door u in gang gezette bewerkingen bij de ‘jobs’ op uw startscherm:

Als er een fout optreedt tijdens het uitvoeren van de job, kunt u klikken op de hyperlink in het venster ‘jobs in progress’:

De hyperlink leidt u naar een pagina, waar u per regel kunt zien wat voor fout er is opgetreden:

 

 

3073 Selectie van alle regels in het productiviteitsrapport (production report)

Net als bij het goedkeuren van projecten, is er bij het selecteren van regels in het ‘production report’ een ’selecteer’ mogelijkheid toegevoegd. Dit stelt u in staat grote aantallen regels te laten verwerken en tegelijkertijd (als de reeds gegeven opdrachten op de achtergrond worden uitgevoerd) nieuwe regels te blijven bewerken in het geselecteerde scherm:

 

2975 Exporteren van Klantgegevens (Customers) naar MS Excel

‘Customers’ kunnen nu worden geëxporteerd naar MS Excel en worden binnengehaald op uw eigen PC (bijvoorbeeld alle klanten die aan door u opgegeven criteria voldoen).
Het format van het geëxporteerde bestand is hetzelfde als het format dat wordt gebruikt bij het importeren van ‘Customers’. Zo kunt u zelf efficiënt ‘Customers’ bewerken:

  1. Selecteer de klanten die u wilt exporteren door de juiste filters op het scherm in te stellen ( (bijvoorbeeld alle klanten van een bepaalde klantencategorie)
  2. Exporteer ‘Customers’ naar MS Excel
  3. Wijzig gegevens van deze ‘Customers’ in MS Excel (Zet bijvoorbeeld de woonplaats geheel in hoofdletters)
  4. Importeer de gewijzigde ‘Customers’ in QicsMilestones (via ‘Settings’, ‘Import Data’) en werk zo in één keer alle gewijzigde ‘Customers’ bij.

Een belangrijke toepassing van deze nieuwe export functionaliteit is het kopiëren van projecten (copying of projects), waarbij u door u geselecteerde klanten aan wie projecten moeten worden gekoppeld, kunt exporteren. Aan deze geëxporteerde ‘Customers’ kunnen dan via MS Excel nieuwe projecten (‘Projects’) worden gekoppeld (m.b.v. copy en paste).

 

 

 

2752  Toon het aantal uren- en verschottenregels dat moet worden goedgekeurd in het venster Goedkeuren per project (Approval by project).

Indien u van de pagina ‘Goedkeuren van uren en verschotten per project’ (Approval by project) een view op uw homepage wilt maken, is het vanaf nu mogelijk om het aantal goed te keuren regels te laten zien.

Het aantal goed te keuren regels wordt dan getoond op de ‘tile’ in uw startscherm:

 

2987 Toon het aantal geselecteerde klanten op uw startscherm voor het Klanten venster (Customers page)

Op dezelfde manier als bij ‘Approval by project’ pagina, ondersteunt de ‘Customers’ pagina nu het laten zien van het aantal geselecteerde klanten.

 

2754 Bedrijfsinstelling (Company setting) – Stuur een ‘blinde’ kopie (BCC) van iedere verzonden factuur naar ingestelde email ontvanger(s)

Binnen QicsMilestones kunt u op klantniveau instellen dat een kopie van de factuur naar een bepaalde ontvanger binnen uw bedrijf wordt gemaild. In plaats van het instellen van dit BCC veld voor iedere klant, kunt u vanaf nu een BCC veld op bedrijfsniveau instellen. Door dit nieuwe veld op de ‘Company’ pagina te gebruiken, zal van iedere verzonden factuur een blinde kopie worden verstuurd naar de gedefinieerde ontvanger:

2755 'Wijzig facturen' (Edit invoices) heet nu 'Facturen' (Invoices)

We proberen dezelfde termen consequent toe te passen binnen QicsMilestones. Daarom is de naam van de menuoptie ‘Edit invoices’ aangepast naar ‘Invoices’.

2938 Toegevoegd veld BTW (surcharge) percentage aan factuur lay-out

Aan Artikelen (Items) in QicsMilestones kan een btw percentage worden toegevoegd. Iedere omzetboeking op het artikel, zal vergezeld gaan van een BTW boeking (Het BTW-bedrag wordt berekend door het btw percentage te vermenigvuldigen met het omzetbedrag het artikel). Vanaf nu kunnen de BTW details op artikelniveau worden toegevoegd aan de factuur lay out en zijn deze details zichtbaar op de factuurvoorstellen (invoice proposals) en de facturen (invoices).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk