Release notes update 76 - release 3 december 2014

Volgen

 

2833   Projecten kopiëren door middel van de exportfunctie

In QicsMilestones kunt u projecten exporteren vanaf de Projects pagina door middel van de ‘Export to Excel’ knop. In de vorige versie exporteerde deze functionaliteit de exacte inhoud van de Projects pagina, inclusief gebruiker afhankelijke sortering en zichtbare kolommen. In de nieuwe versie kan het Excel bestand geëxporteerd worden in een formaat dat het voor u veel makkelijker maakt om kopieën van geëxporteerde projecten in QicsMilestones te maken.

Wanneer u start met het exporteren van de projecten vanaf de Projects pagina, wordt het volgende scherm getoond:

Wanneer u ‘Export data for copying of projects’ selecteert, heeft het geëxporteerde Excel bestand precies het formaat dat u onmiddellijk kunt gebruiken voor het terug importeren in QicsMilestones op een manier waarbij er een kopie gemaakt wordt van elk project dat zich in het Excel bestand bevindt.

Wanneer u het geëxporteerde Excel bestand niet bewerkt voordat u gaat importeren, zal elk nieuw project gegenereerd worden als een exacte kopie van het project zoals zich dat in het Excel bestand bevindt, behalve het veld Project code. Dit veld moet namelijk uniek zijn voor elk project, daarom genereert QicsMilestones een nieuwe projectcode voor elk gekopieerd project.

U kunt daarnaast ook de instellingen van projectvelden veranderen, wanneer deze anders moeten zijn dan de instellingen van het bronproject, door de nieuwe waardes in de betreffende Excel kolommen in te voeren.

In een Excel bestand dat geëxporteerd is met de optie ‘Export data for copying of projects’, kunt u projectcodes en projectnamen zien in de te exporteren kolommen:

  • Source project: bevat de codes van de geëxporteerde projecten
  • Source project name: bevat de namen van de geëxporteerde projecten

De Import functionaliteit kijkt naar de waarden in de Source project kolom. Wanneer deze kolom bestaat en een waarde heeft, creëert de import functionaliteit een kopie van dit project.

De Source project name kolom is slechts informatief en wordt genegeerd tijdens het importeren.

De rest van het geëxporteerde werkblad bevat kolommen van alle projectvelden die gevuld kunnen worden door de import functionaliteit, maar deze worden leeggelaten. Wanneer een cel leeg is, dan wordt het veld exact gekopieerd van het bronproject. Wanneer u bepaalde cellen (of allemaal) vult met data, dan wordt de door u ingevoerde data geïmporteerd in het nieuwe project. Handmatig ingevoerde gegevens hebben dus voorrang boven bestaande gegevens.

2715 Help link

U kunt nu vanaf elke pagina navigeren naar het QicsMilestones Help Center door op de ‘Help’ link rechts boven in beeld te klikken:

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk