Release notes update 75 - release 19 november 2014

Volgen

2127   Visualisatie van background jobs

In de vorige versie introduceerden we de visualisatie van het draaien van background jobs, zoals:

  • Het importeren van data van een Excel file
  • Het genereren van facturen
  • Het verwerken van facturen
  • Het verzenden van facturen

In deze update kan de gebruiker een pulldown lijst openen vanuit de voortgangsindicator, om de voortgang van elke background job te monitoren.

 

Hieronder ziet u de hyperlink die u informeert over het aantal verwerkte objecten. Deze hyperlink kan gebruikt worden om naar de betreffende pagina, waar de job draait, te navigeren. Vervolgens kunt u hier meer details over de voortgang van de background job vinden:

Het pulldown menu laat de 9 meest recente jobs zien, of de jobs die niet verwerkt zijn. Om meer dan 9 jobs te zien, kunt u op de hyperlink ‘Show more’ klikken, waardoor u naar de Jobs pagina navigeert:

 

 

2482 Pijltjestoetsen toegevoegd aan het Duration veld in het ureninvoer scherm

De duur van een taak kan nu aangepast worden door middel van pijltjestoetsen:

 

Wanneer u de pijltjestoetsen gebruikt om de duur van een taak aan te geven, worden de instellingen van de Interval settings aangehouden:

 

 

Nieuwe look voor de mobiele website    

Om de gebruiksvriendelijkheid van de mobiele website te vergroten, hebben we het uiterlijk aangepast. Er is bijvoorbeeld meer contrast gebruikt en de donkere achtergrond zorgt voor een lager energieverbruik op uw mobiele apparaten:

2676 Nieuwe velden in de Company en Customer menu’s      

Aan de Company pagina zijn nieuwe adres velden toegevoegd, die ook op de invoice layouts gebruikt kunnen worden. De layout van de Company pagina is veranderd, zodat de velden die met factureren te maken hebben nu bij elkaar staan:

De facturatiegegevens op de Customer pagina is uitgebreid met het veld Our reference. Dit veld kan een standaard waarde bevatten, die ook op de factuurlayout weergegeven kan worden indien u dit wenst.

 

Nieuw rapport: Holiday overview per employee           

Het nieuwe rapport Holiday overview per employee geeft inzicht in het aantal vakantie uren waar een medewerker recht op heeft, hoeveel vakantie uren er al zijn opgenomen en hoeveel vakantie uren er nog resteren. Graag verwijzen wij u naar het artikel in onze knowledge base waarin uitgelegd wordt hoe u een vakantieproject zo kunt inrichten dat u optimaal van dit rapport gebruik kunt maken.

Nieuw rapport: Holiday overview per department

In dit rapport ziet u per afdeling wat het vakantiebudget is per medewerker, hoeveel vakantie uren er al zijn opgenomen en hoeveel vakantie uren er nog op te nemen zijn. Ook wordt een percentage van het aantal resterende uren weergegeven en is visueel inzichtelijk gemaakt hoeveel er al is opgenomen van het budget.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk