Overzicht projectvoortgang

Volgen

Het rapport ‘Project progress overview’ laat de projectvoortgang per project zien.

Er kan gefilterd worden op de volgende parameters:

  • Project
  • Project categorie
  • Project is actief
  • Kostenplaats
  • Budget only (waarbij alleen projecten getoond worden waar een budget in uren aan is gekoppeld)

De kolom ‘Type’ geeft aan welke project payment agreements zijn aangevinkt in de project configuratie:

F: ‘Fixed amount split into one or more installments’ is aangevinkt.

R: ‘Recurring installments’ is aangevinkt

H: ‘Time spent on project’ is aangevinkt

De kolom ‘Hours’ is onderverdeeld in de volgende subkolommen:

Budget: Geeft het aantal gebudgetteerde uren van de projecttaak weer

Time written: Geeft aan hoeveel uur er op het project is geschreven

Invoiced: Geeft het aantal uren aan dat gefactureerd is

Difference: Geeft het verschil weer tussen het budget en de geboekte uren

To be done: Geeft het aantal uur aan dat nog besteed moet worden aan het project om het af te ronden.

% Done: Geeft het percentage gereed aan. Dit percentage is berekend volgens de volgende formules:

  • Wanneer een project een planning heeft en Time written + To be done <> 0, dan wordt het percentage als volgt berekend:

o   Time written/(Time written + To be done)

  • In andere gevallen:

o   Time written / Budget

o   Else:

  • Time written / Budget

 

Forecast: Geeft een percentage aan dat volgens de volgende formule berekend is:

 

  • Budget – (Time written + To be done)

 

 

Het rapport wordt gesorteerd op het hoogste budget, vervolgens het hoogste budget van de projecttaken en tenslotte op basis van het hoogste aantal geboekte uren.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk