Zijn voorschotten zichtbaar in het onderhanden werk?

Volgen

Voorschotten zijn zichtbaar in het onderhanden werk-overzicht zodra de voorschotfacturen goedgekeurd zijn. De voorschotten zelf moeten dus eerst goedgekeurd worden, waarna de voorschotfactuur gegenereerd en goedgekeurd moet worden.

In onderstaand voorbeeld is er een voorschot van € 1.000 gefactureerd. Er zijn nog geen uren geschreven op het project. Het onderhanden werk ziet er dan als volgt uit:

Omdat er nog geen uren op het project geschreven zijn, maar er al wel € 1.000 is gefactureerd, staat de eindstand van het onderhanden werk op - € 1.000. Er is dus sprake van negatief onderhanden werk: er moet nog een prestatie worden geleverd voor het gefactureerde bedrag. 

Wanneer er uren geboekt worden op het project, worden die uren bij de eindstand opgeteld en daarmee het onderhanden werk verhoogd. 

Indien het project is afgerond, kan er een verrekenfactuur worden gemaakt. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk