Wat zijn gebruikersinstellingen?

Volgen

Wanneer u rechts boven in beeld op op uw gebruikersnaam klikt, verschijnt de optie om voor ‘Mijn account’ te kiezen.

Hier kunt u uw gebruikersinformatie inzien, zoals uw gebruikersnaam, aan welke bedrijven u gekoppeld bent en welke rollen u zijn toebedeeld.

Rechts in beeld ziet u onder het kopje ‘Hyperlinks’ de tekst ‘Gebruikersvoorkeuren’. Wanneer u hier op klikt, kunt u uw gebruikersinstellingen veranderen.

Hier kunt u de volgende zaken instellen:

Algemeen

Hier stelt u bij ‘Interval’ in hoe de uren in de weergave van het ureninvoerscherm zijn verdeeld. Hier kiest u bijvoorbeeld of de uren in kwartieren, halve uren of hele uren verdeeld moeten zijn.

Bij ‘Zichtbare uren’ stelt u in of u de hele dag in het ureninvoerscherm wilt zien, of alleen de werkdag.

Weekstaat label samenstelling (volgorde)

Hier stelt u de volgorde en zichtbaarheid in van de velden van het ureninvoerscherm.

Achtergrondkleuren

Indien gewenst kunt u hier de kleuren aanpassen die corresponderen met de verschillende statussen van bijvoorbeeld projecten en uren. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen welke kleur de reeds gefactureerde uren in het ureninvoerscherm moeten krijgen.

Invoeren uren/onkosten - randkleuren

Hier kunt u de kleuren van de kaders van het uren- en onkosten invoerscherm aanpassen.

Goedkeuring - totaal celkleuren

Hier stelt u de kleuren in van de weektotalen van het geschreven aantal uren. Standaard staat ingesteld dat te weinig gewerkte uren in rood weergegeven worden en te veel gewerkte uren in blauw.

Planning

Hier geeft u aan welke kleuren de geplande uren, de weekenden en de optioneel geplande uren moeten hebben. Ook geeft u hier aan welke kleur de geplande materialen moeten krijgen. Bij ‘Planning in dagen vanaf’ geeft u aan hoeveel dagen er in de datumbalk van de planning voor de datum van vandaag moeten zitten.

U kunt ook direct naar ‘Gebruikersvoorkeuren’ gaan door rechts boven in beeld op uw gebruikersnaam te klikken. Op deze manier kunt u ook rechtstreeks uw wachtwoord veranderen.

  

Gebruik tijd in plaats van decimalen in het urenoverzicht

Een gebruiker kan bij zijn of haar persoonlijke voorkeuren instellen in welk formaat de uren worden weergegeven:

Bij het goedkeuren van een weekstaat werden de uren altijd numeriek weergegeven. Dit zorgde soms voor verwarring, met name als het ging om grote aantallen kleine tijdsboekingen op een en dezelfde dag (bijv. intervallen van 5 minuten). De uren werden namelijk afgerond. De uren kunnen hier als [Tijd] worden weergegeven:

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk