Hoe werkt het onderhanden werk bij termijnbedragen?

Volgen

Wanneer u vaste bedragen factureert, zoals contracten, abonnementen of fixed fees, wordt er anders met het onderhanden werk omgegaan dan wanneer u op basis van uren maal tarief factureert. (Let op: wanneer u een vast bedrag als voorschot factureert, wordt er weer anders omgegaan met het onderhanden werk, zie hier)

Het verschil zit hem in de berekening van de kolom 'productie': Wanneer u op basis van uren maal tarief factureert, bevat de kolom 'productie' de som van alle (goedgekeurde) uren maal tarief plus de in die maand geboekte (en goedgekeurde) onkosten. Wanneer u echter termijnbedragen factureert, wordt de kolom 'productie' gevuld met de termijnbedragen zelf. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de termijnbedragen voor februari, maart en april zijn goedgekeurd. Deze termijnbedragen zijn opgenomen in de productie. De overige termijnbedragen voor het jaar zijn nog niet goedgekeurd en verschijnen dus nog niet in de productie voor de betreffende maanden.

Zodra een termijnbedrag wordt gefactureerd (of beter gezegd: zodra het factuurvoorstel met een termijnbedrag wordt goedgekeurd), wordt de kolom 'gefactureerd' gemuteerd. Als alle goedgekeurde termijnbedragen zijn gefactureerd is de eindstand van het onderhanden werk € 0. 

TIP: Indien u een project tegen een fixed fee uitvoert, is het handig om te weten wat het gerealiseerde gemiddelde uurtarief is. Als dat tarief lager is dan het gebruikelijke uurtarief, had het project beter op basis van uren maal tarief uitgevoerd kunnen worden. Als het gemiddelde uurtarief hoger is dan het gebruikelijke uurtarief, heeft u goede zaken gedaan met de fixed price. U kunt via het rapport 'Gefactureerd per project per uur' inzicht krijgen in de gerealiseerde gemiddelde uurtarieven. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk