Koppeling met Exact Synergy Enterprise

Volgen

Algemeen

De koppeling met Exact Synergy Enterprise (hierna Synergy), maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Synergy. 

schema - Exact Synergy.png

  • klantgegevens worden vanuit Synergy doorgezet naar QicsMilestones

Hoe werkt de koppeling?

Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Synergy doorgezet naar QicsMilestones. 

  • Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones) 
  • Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)

Schema en 'trigger'

De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.

 

Aandachtspunten

Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Synergy zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.

 

Welke gegevens worden er doorgezet?

Het is mogelijk om naast klanten/relaties ook medewerkers, artikelen, projecten, kostenplaatsen, btw-codes en valutacodes te importeren. 

 

  

Gegevens van Synergy naar QicsMilestones

  QicsMilestones   Synergy
CostCenter Code CostCenter Code
CostCenter CompanyId CostCenter CompanyCode
CostCenter Name CostCenter Description
Currency Code Currency CurrencyCode
Currency Name Currency Description
Currency Symbol Currency CurrencyCharacter
Customer CompanyId Account CompanyCode
Customer ContactPersonName Account ContactFullName
Customer CustomerCode Account DebtorCode
Customer InvoiceAddressAddress1 Account InvoiceAddress
Customer InvoiceAddressAddress2 Account InvoiceAddress2
Customer InvoiceAddressAddress3 Account InvoiceAddress3
Customer InvoiceAddressCity Account InvoiceCity
Customer InvoiceAddressContactPerson Account ContactFullName
Customer InvoiceAddressCountry Address CountryDescription
Customer InvoiceAddressCounty Account InvoiceCounty
Customer InvoiceAddressEmailAddress Account EmailAddress
Customer InvoiceAddressZipCode Account InvoiceAddressPostCode
Customer InvoiceCustomerCompanyId Account InvoiceDebtor
Customer IsActive Account CustomerStatus
Customer ManagerResourceCompanyId Account AccountManagerID
Customer Name Account AccountName
Customer VatCodeId Account VatCode
Customer VatNumber Account VATNumber
Customer VisitAddressAddress1 Account PostalAddressLine1
Customer VisitAddressAddress2 Account PostalAddressLine2
Customer VisitAddressAddress3 Account PostalAddressLine3
Customer VisitAddressCity Account PostalCity
Customer VisitAddressContactPerson Account ContactFullName
Customer VisitAddressCounty Account PostalCounty
Customer VisitAddressEmailAddress Account EmailAddress
Customer VisitAddressZipCode Account PostalPostCode
Employee CompanyId Resource  
Employee CostCenterId Resource CostCenter
Employee EmailAddress Resource EmailWork
Employee EnlistmentDate Resource EmploymentStartDate
Employee FirstName Resource FirstName
Employee Initials Resource Initials
Employee IsActive Resource Status
Employee LastName Resource LastName
Employee LeaveDate Resource EmploymentEndDate
Employee MainCompanyId Resource CompanyCode
Employee MainEmployeeCompanyResourceNumber Resource ID
Employee ManagerResourceCompanyId Resource ManagerID
Employee MiddleName Resource MiddleName
Employee Name Resource FullName
Employee PhoneNumber Resource PhoneWork
Employee ResourceNumber Resource ID
Employee Salutation Resource TitleDescription
Employee ZipCode Resource  
Item AllowTimeEntry Item  
Item IsActive Item Blocked
Item ItemCode Item ItemCode
Item ItemType Item Type
Item CompanyId Item CompanyCode
Item Name Item CountrySpecificDescription
Item GLAccountRevenue DivisionItem GLAccountRevenue
Item VatCodeId DivisionItem SalesVATCode
Project AllowPlanning Project  
Project AllowTimeExpenseEntry Project  
Project CompanyId Project CompanyCode
Project CostCenterId Project ProjectCostCenter
Project CurrencyId Project  
Project CustomerCompanyId Project CustomerCode
Project EndDate Project EndDate
Project IsActive Project Status
Project IsPaymentByHours Project Type
Project IsPaymentByOtherExpenses Project Type
Project IsPaymentFixedFee Project Type
Project Name Project Description
Project ProjectCode Project ProjectNumber
Project ResourceCompanyId Project ProjectManager
Project StartDate Project StartDate
VatCode Code VAT VATCode
VatCode Name VAT Description
VatCode Percentage VAT Percentage

 

Wat is er nodig voor de koppeling?

Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. 

 

Het gaat om de volgende gegevens:

  • URL van Synergy
  • Domain
  • User name & password van account dat gebruikt wordt

 

 

 

#Technische documentatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk