Release 18 oktober 2017

Volgen

Mogelijkheid om datum van/tot te selecteren bij ‘goedkeuren weekstaat’

Vanuit het scherm ‘goedkeuren weekstaat’ was het alleen mogelijk om hele weken goed te keuren. Deze mogelijkheid is nu uitgebreid met de optie om een datumreeks te selecteren. Alle uren die binnen de ingestelde datumreeks vallen, worden dan goedgekeurd. Deze optie is met name handig als u uren van een maand wil goedkeuren waarbij het einde van de maand halverwege de week valt.


Nieuwe lay-out voor het scherm ‘goedkeuren weekstaat’

Op basis van feedback hebben we het scherm  ‘goedkeuren weekstaat’ aangepast: de rode achtergrondkleur geeft weer of er nog goed te keuren uren in de betreffende week zijn gevonden. Wanneer achtergrondkleur bij de naam van de medewerker rood is, zijn er nog goed te keuren uren in het verleden gevonden. Via de instellingenknop op dit scherm is het mogelijk om te kiezen voor deze of voor de vorige lay-out.


Uren invoeren – Zoeken op klantnaam

Bij het invoeren van uren werd er in het zoekvenster ‘Project’ alleen gezocht binnen de projectnaam en projectcode. Vanaf deze versie wordt er ook gezocht in de klantnaam en klantcode om ervoor te zorgen dat het juiste project sneller geselecteerd kan worden.


Kolom ‘Is afgeboekt’ toegevoegd bij overzicht facturen

Bij het overzichtsscherm van facturen is het nu mogelijk om de kolom ‘Is afgeboekt’ toe te voegen. Er kan dan met behulp van deze kolom een weergave worden gemaakt die in één oogopslag de facturen weergeeft die geheel zijn afgeboekt.


De kolommen klantnaam en klantcode zijn toegevoegd bij de resourceplanning

Het komt voor dat dezelfde projectnamen voorkomen bij verschillende klanten. Om bij de planning duidelijk te maken welke klant/project het betreft, hebben we de klantinformatie aan de tooltip toegevoegd.


Vorige release: september 2017

Volgende release: november 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk