Contracten pagina (wordt nog aan gewerkt)

Volgen

Nieuwe pagina [Contracten] toegevoegd

Er is een nieuwe pagina aan de HTML5 versie van QicsMilestones toegevoegd, namelijk [Contracten]. Deze pagina zal bepaalde verantwoordelijkheden van [Projecten] (binnen de facturatievormen) overnemen, zoals:

  • Veldinstellingen – Welke gegevens (indien aanwezig) kunnen aan welk contract worden gelinkt.
  • Factuurinstellingen – Welke factuurregels (indien aanwezig) worden voor bepaalde contracten gegenereerd en hoe worden deze met andere factuurregels gegroepeerd.

In Silverlight zijn drie verschillende facturatievormen voor projecten beschikbaar:

  • Vaste prijsafspraak (termijnen)
  • Abonnementen
  • Voorschotten

Deze facturatievormen zijn nu ook in HTML5 (op de pagina [Contracten]) verwerkt, inclusief indicatie van de facturatievormen d.m.v. de kolom [Facturatievorm] én een kleur (per facturatievorm) bij de kolom [Project]. Hierdoor kan de gebruiker direct zien om welke facturatievormen het gaat:

facturatievormen.png

Per facturatievorm kan een detailpagina worden geopend, waardoor dezelfde waarden gewijzigd kunnen worden, consistent met wat de gebruiker van Silverlight gewend is:

detailpagina-facturatievorm.png

Aan de HTML5 versie is een nieuwe beperking toegevoegd: uren en onkosten moeten aan een contract worden ‘gehangen’. Het contract bepaalt welke uren en onkosten er aan toegevoegd kunnen worden en of deze uren en onkosten gefactureerd worden.

Om deze reden zijn er twee contractsoorten toegevoegd, namelijk:

  • Uren & Onkosten (Wordt gefactureerd = Ja)
  • Niet factureren (Wordt gefactureerd = Nee)

Deze contractsoorten zullen automatisch worden aangemaakt voor elk project dat het schrijven van uren en onkosten toestaat:

contractsoorten.png

In de Silverlight versie zijn deze contractsoorten niet zichtbaar, maar worden automatisch door het systeem gehanteerd en aan de uren en onkosten gehangen, wanneer de gebruiker de ‘wordt gefactureerd’ instelling aanpast. De contractsoorten zijn alleen zichtbaar op de contractenpagina (binnen Silverlight) en kunnen daar door de gebruiker aangepast worden.

De factuurmethodes van het contract bepalen of uren en onkosten gefactureerd worden. In de HTML5 versie is het onderdeel [Contract] aan de pop-up (bij het schrijven van uren/onkosten) toegevoegd. De gebruiker kan de gewenste contractsoort voor de nieuwe uren/onkosten selecteren:

contractsoort-uren-onkosten.png

Als [Uren maal tarief] wordt geselecteerd, krijgt het contract de status [Wordt gefactureerd = Ja] en zal QicsMilestones extra factuurinstellingen weergeven:

urenmaaltarief.png

Prolongatie bij [Contract] pagina mogelijk:

Silverlight heeft een prolongatiepagina waar de gebruiker zijn/haar prolongaties voor terugkerende betalingen kan beheren. In HTML5 is deze functionaliteit in de [Contract] pagina verwerkt. De gebruiker kan contracten handmatig prolongeren, door te filteren op [Prolongatievorm] -> [Handmatig]:

prolongatievorm.png

Contracten die binnen het termijn vallen op de dag dat er gekeken wordt, worden weergegeven. De kolom [Nieuwe prolongatiedatum] geeft de nieuwe datum weer waarop de contracten geprolongeerd zullen worden. De gebruiker kan hiervandaan op [Prolongeren] drukken door met de rechtermuisknop te klikken, of bovenin het scherm op [Prolongeren] te klikken:

kiesprolongeren.png

Dit zal de pop-up [Prolongeren] openen:

prolongerenpopup.png

Wanneer er op [Ok] gedrukt wordt, zullen alle contracten op de nieuwe prolongatiedatum worden geprolongeerd.

Contracten aanmaken en wijzigen

Het is mogelijk om via de contracten pagina nieuwe contracten aan te maken en te wijzigen:

Ter aanvulling op contracten, waarbij een voorschot, terugkerende betaling of vast bedrag als facturatievorm kan worden ingesteld, kan u in de HTML5 versie een nieuw type contract aanmaken. Dit nieuwe type contract voegt eigenschappen van oudere facturatievormen samen. Contracten gemaakt in HTML5, zijn alleen te gebruiken in HTML5.

In het detailscherm van het nieuwe HTML5 contract kunnen instelling als naam, project en de looptijd van het contract worden opgegeven. Er kan ook worden aangegeven of de uren en onkosten aan dit contract kunnen worden toegewezen:

contractinstellingen.png

Als invoer van uren en onkosten is toegestaan, kan de gebruiker aangeven welke uurartikelen en onkostenartikelen zijn toegestaan. De factuurinstellingen bepalen aan wie en hoe dit contract gefactureerd zal worden:

facturatie-pop-up.png

Let op: Deze functionaliteit zal de komende updates nog verder worden uitgebreid. Zoals de mogelijkheid om tarieven vast te leggen, zodat alle aspecten van facturatie op contractniveau is in te stellen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk