Release 20 september 2017

Volgen

HTML5 aanpassingen

Projectvoortgang informatie aan [Facturen] toegevoegd

Wanneer factuurregels worden gegroepeerd op project, zal het icoon naast de projectnaam informatie over de projectvoortgang weergeven. Als er op het icoon wordt geklikt, worden de details zichtbaar:

project-voortgang-informatie.png


Berichtenbalk in de Silverlight versie van QicsMilestones

Berichten over geconstateerde issues en nieuwe functionaliteiten kunnen door ons nu ook in de Silverlight versie van QicsMilestones worden weergegeven. Eerder is dit al aan de HTML5 versie van QicsMilestones toegevoegd.

De berichten in deze berichtenbalk zullen, afhankelijk van de taal-instellingen van de gebruiker, in het Engels of het Nederlands worden weergegeven.

Verbeteringen

Kolombreedte en plek blijven opgeslagen in het zoekscherm

Alle zoekschermen (bijvoorbeeld bij het selecteren van een project of klant) onthouden de positie en breedte van de kolommen. De kolommen van de zoekschermen hebben ieder een eigen configuratie, dus wanneer een project op meerdere plaatsen wordt geselecteerd (bijvoorbeeld bij [Productie] en [Facturen]) heeft elk zoekscherm zijn eigen lay-out.


Grijze achtergrond bij kolomkoppen

Om het gemakkelijker te maken om de kolomranden te vinden wanneer een gebruiker de kolom wil aanpassen, is er nu een grijze achtergrond zichtbaar wanneer de muis over de kolomkoppen wordt bewogen:

kolomkoppen-achtergrond.png


Tooltip toegevoegd waardoor de volledige tekst in de kolommen weergegeven kan worden

Wanneer de tekst in kolommen langer is dan de kolombreedte, wordt de tekst afgekort met drie punten (…). Als u met uw muis op deze informatie gaat staan, wordt er een zogeheten ‘tooltip’ zichtbaar waarin de volledige tekst wordt weergegeven.

Vorige release: augustus 2017

Volgende release: oktober 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk