Release 22 augustus 2017

Volgen

HTML5 aanpassingen

Nog sneller uren en onkosten invoeren

Om het invoeren van uren en onkosten nóg makkelijker te maken, is er een nieuw invoerpaneel toegevoegd. Wanneer dit wordt uitgeklapt (via [+]), kan de gebruiker zijn/haar uren en onkosten nog sneller invoeren door het toetsenbord te gebruiken:

invoerpaneel-uren-en-onkosten.png

Startpagina: tegels openen en verwijderen

De tegels op de [Startpagina] hebben een menu gekregen, zodat het openen en verwijderen van tegels intuïtiever werkt op een desktop computer. De gebruiker kan tegels openen en verwijderen door met zijn/haar rechtermuisknop op een tegel te klikken:

startpagina-tegel-menu.png

Berichtenbalk in de HTML5 versie van QicsMilestones

Als QicsMilestones in bepaalde situaties problemen ondervindt, zoals een grote hoeveelheid achtergrondtaken die het systeem kunnen overbelasten of een technisch probleem, kunnen we alle ingelogde gebruikers informeren door een bericht bovenin het scherm weer te geven:

foutmelding.png

De gebruiker kan deze berichtenbalk weer sluiten door op het kruisje te drukken [X]. De berichtenbalk blijft gesloten, totdat er een nieuw bericht wordt geplaatst. Het bericht kan drie verschillende kleuren hebben, groen, oranje of rood, waarbij een rood bericht de grootste ernst heeft.

Wanneer de gebruiker op de berichtenbalk klikt, wordt er een pop-up geopend met een uitgebreidere uitleg van de situatie.

Nieuwe pagina [Contracten] toegevoegd

Er is een nieuwe pagina aan de HTML5 versie van QicsMilestones toegevoegd, namelijk [Contracten]. Deze pagina zal in de toekomst bepaalde onderdelen van [Projecten] (binnen de facturatievormen) overnemen, zoals:

  • Veldinstellingen – Welke gegevens (indien aanwezig) kunnen aan welk contract worden gelinkt.
  • Factuurinstellingen – Welke factuurregels (indien aanwezig) worden voor bepaalde contracten gegenereerd en hoe worden deze met andere factuurregels gegroepeerd.


Prolongatie bij [Contract] pagina mogelijk:

Vanaf deze release kunt u het scherm 'contracten' gebruiken om terugkerende termijnbedragen te prolongeren. Later wordt de pagina uitgebreid met meer functionaliteiten.

Silverlight heeft een prolongatiepagina waar de gebruiker zijn/haar prolongaties voor terugkerende termijnbedragen kan beheren. In HTML5 is deze functionaliteit in de [Contract] pagina verwerkt. De gebruiker kan contracten handmatig prolongeren, door te filteren op [Prolongatievorm] -> [Handmatig]:

prolongatievorm-handmatig.png

Contracten die binnen de ingegeven termijn vallen, worden weergegeven. De kolom [Nieuwe prolongatiedatum] geeft de nieuwe datum weer waarop de contracten geprolongeerd zullen worden. De gebruiker kan hier op [Prolongeren] drukken door met de rechtermuisknop te klikken, of bovenin het scherm op [Prolongeren] te klikken:

prolongeren.png

Dit zal de pop-up [Prolongeren] openen:

prolongeren-pop-up.png

Wanneer er op [Ok] gedrukt wordt, zullen alle contracten op de nieuwe prolongatiedatum worden geprolongeerd.

Uren wel of niet factureerbaar maken

In de HTML5 versie is het onderdeel [Facturatie] vervangen door [Contract] in de pop-up (bij het schrijven van uren/onkosten). De gebruiker kan de gewenste contractsoort voor de ingevoerde uren/onkosten selecteren:

contractvorm-uren-onkosten.png

Als [Uren maal tarief] wordt geselecteerd, krijgt het contract de status [Wordt gefactureerd = Ja] en zal QicsMilestones extra factuurinstellingen weergeven:

uren-maal-tarief.png

Menu opties voor Silverlight pagina’s toegevoegd

Pagina’s die nog niet naar HTML5 zijn omgezet, kunnen vanaf nu vanuit de HTML5 versie via het menu worden geopend. Het gaat hierbij om de volgende pagina’s:

  • Projecten
  • Rapporten

silverlight-menu-opties.png

Wanneer de gebruiker één van deze menu items in een andere browser dan Internet Explorer opent, zal er een pop-up worden geopend, waarin wordt uitgelegd welke stappen moeten worden uitgevoerd om de pagina in Internet Explorer te kunnen openen:

projecten-niet-beschikbaar-in-browser.PNG

Als de gebruiker de HTML5 versie al in Internet Explorer heeft geopend, zal het aangeklikte menu item direct in een nieuw tabblad worden geopend.

Vorige release: juli 2017

Volgende release: september 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk