Release 25 juli 2017

Volgen

In deze release zijn er nieuwe instellingen aan de HTML5-versie van QicsMilestones toegevoegd:

  • Systeeminstellingen
  • Gebruikers
  • Rollen
  • Extra eigenschap groepen
  • Extra eigenschappen

instellingen.png

Gebruikersweergave aan een rol toewijzen

Gebruikers kunnen voor elke rol in het systeem ‘gebruikersweergaven’ (tegels) aanmaken. ‘Gebruikersweergaven’ kunnen aan meerdere rollen worden toegewezen.

gebruikersweergaven-aan-een-rol-toewijzen.png

Om één of meerdere gebruikersweergaven aan een rol toe te wijzen, kan de gebruiker uit bestaande weergaven van de startpagina kiezen:

selecteer-gebruikersweergave.png

Nadat de gebruikersweergaven aan een rol zijn toegevoegd, kunnen ze worden toegewezen aan alle gebruikers binnen de gekozen rol:

weergaven-inzetten.png

Productiepagina met eigen ‘invoer productie’

Er is een nieuw recht toegevoegd: de mogelijkheid om de productiepagina met eigen ‘invoer productie’ te openen. Wanneer de gebruiker dit recht heeft, kan de productiepagina worden geopend, maar laat het alleen ingevoerde uren/onkosten zien van de ingelogde gebruiker.

Kolommen [Starttijd] en [Eindtijd] zijn aan de [Invoeren uren/onkosten] pagina toegevoegd

Wanneer de gebruiker op een individuele dag is ingezoomd, worden de kolommen [Starttijd] en [Eindtijd] op de pagina weergegeven. De gebruiker kan hier zijn/haar tijd invullen of wijzigen. Wanneer de starttijd of eindtijd wordt verwijderd, vult QicsMilestones automatisch de starttijd in.

starttijd-eindtijd-kolommen.png

Verbeteringen

Voorgevuld artikeltarief van geselecteerd artikel

Wanneer het medewerkers- of klanttarief bij [Tarieven per artikel] wordt vastgelegd, wordt het oorspronkelijke tarief van het geselecteerde artikel overgenomen. Wanneer het artikel wordt aangepast, wordt dit tarief aangepast naar het tarief van het geselecteerde artikel:

artikeltarief.png

selecteer-artikel.png

Kolombreedte wordt bij opgeslagen weergaven onthouden

In de vorige versie van QicsMilestones werd de kolombreedte niet onthouden wanneer je een weergave had opgeslagen. Met deze release wordt de kolombreedte wél opgeslagen.

Taaknaam wordt niet automatisch naar de omschrijving gekopieerd

Bij de invoer van uren/onkosten wordt de ingegeven taaknaam niet automatisch naar de omschrijving gekopieerd.

Legenda informatie voor de kleuren voor uren en onkosten toegevoegd

Met deze release is de legenda informatie voor de kleuren op de [Invoeren uren/onkosten] pagina toegevoegd:

legenda-informatie.png

[BTW code] en [Omzetrekening] zijn verplichte velden wanneer [Factureerbaar] op [Ja] staat

verplichte-velden-factureerbaar-ja.png

Uitleg over [Nog benodigde uren] is aan het tijdinvoerscherm toegevoegd

Het veld [Nog benodigde uren] werd vaak met [Resterend projectbudget] verward. Daarom is er een uitleg aan toegevoegd:

“Hoeveel uren werk is er op dit moment nodig om de taak te volbrengen.”

nog-benodigde-uren.png

API voor het exporteren van facturen is toegevoegd

Om de database belasting bij het exporteren van facturen te verlagen, is er een nieuwe API (ExportInvoice) toegevoegd aan QicsMilestones.

Vorige release: juni 2017

Volgende release: augustus 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk