Release 27 juni 2017

Volgen

In deze release zijn er nieuwe instellingen aan de HTML5-versie van QicsMilestones toegevoegd:

 • Artikelen
 • Artikelgroepen
 • Artikelhoofdgroepen
 • Medewerkers
 • Competenties

Artikelen

Artikelen worden per type ([Uren] of [Onkosten]) gecategoriseerd. De verschillende type artikelen zijn elk met een eigen kleur gemarkeerd. Een type artikel kan niet meer worden aangepast nadat deze is aangemaakt (bijvoorbeeld om uren naar onkosten om te zetten). Daarom zijn er twee verschillende knoppen: één voor het aanmaken van uurartikelen en één voor het aanmaken van onkostenartikelen:

uurartikelen-onkostenartikelen-aanmaken.png

De artikelen kunnen daarnaast worden:

 • Geïmporteerd vanuit een Excel bestand.
 • Geëxporteerd naar een Excel bestand.
 • Verwijderd.
 • Geopend in een alleen-lezen modus, of (mits u de juiste rechten heeft) worden aangepast.

[Verzuim] is aan het scherm [Uurartikel] toegevoegd. Bij afwezigheid, zoals vakanties of ziekte, zet u deze op [Ja]. Wanneer [Verzuim] op [Ja] staat, zal het tabje [Facturatie] inclusief alle instellingen worden uitgezet en wordt het artikel als niet-factureerbaar gemarkeerd.

verzuim-op-uurartikel-scherm.png

Artikelgroepen

De pagina [Artikelgroepen] is via het menu te benaderen, door [Organisatie] uit te klappen en op [Meer…] te klikken:

artikelgroepen-pagina.png

De detailpagina van [Artikelgroepen] heeft twee tabjes:

 • [Algemeen] voor de algemene waarden
 • [Artikel defaults] voor de standaardwaarde die gebruikt wordt wanneer geen andere waarde is opgegeven.

Op het tabje [Artikel defaults] kan de gebruiker het volgende instellen:

artikel-defaults.png

Deze waardes worden toegepast wanneer een artikelgroep wordt aangemaakt of gewijzigd.

In de Silverlight-versie van QicsMilestones zit een productiviteitsinstelling voor Artikelgroepen. Deze instelling werd vaak verward met de factureerbaarheid van de artikelen, wat door een andere instelling wordt bepaald (Factureerbaar). Om deze reden is het omgedraaid: Tijd dat op geen enkele manier aan werk wordt besteed valt onder [Verzuim] en is hierdoor niet factureerbaar.

Wanneer de instelling van een artikelgroep wordt gewijzigd, krijgt de gebruiker een melding of de wijziging voor álle artikelen binnen de artikelgroep moet worden aangepast:

alle-artikelen-binnen-artikelgroep-toepassen.png

Medewerkers en competenties

Het aanmaken en onderhouden van medewerkers en competenties werkt op dezelfde manier. In de overzichtspagina van [Medewerkers] kan de gebruiker medewerkers selecteren, sorteren, importeren, exporteren, wijzigen of verwijderen:

medewerkers-pagina.png

Het detailscherm van [Medewerkers] is ook onderverdeeld in meerdere tabjes:

medewerkers-detailscherm.png

Medewerker functies zullen niet worden meegenomen in de HTML5-versie van QicsMilestones. Toekomstige functionaliteiten zullen alleen worden gebaseerd op medewerker competenties. De reden hiervoor is dat de betekenis vrijwel gelijk is, maar dat competenties flexibeler zijn.

Systeemsinstellingen

In het menu item [Systeem] zijn de volgende nieuwe pagina’s toegevoegd:

 • Verwerkingsopdrachten
 • OAuth gebruikers

systeeminstellingen-verwerkingsopdrachten-oauth-gebruikers.png

De pagina [Verwerkingsopdrachten] bevat alle verwerkingsopdrachten, zoals goedkeuringen en gegenereerde facturen. Daarnaast zijn de verwerkingsdetails inzichtelijk, zoals de status van de verwerkingsopdracht, of de tijd waarop de opdracht gestart of voltooid is.

De pagina [OAuth gebruikers] wordt gebruikt voor de authenticatie van externe applicaties (bijvoorbeeld Exact Online), wanneer gegevens (zoals instellingen en facturen) met de externe applicatie worden gesynchroniseerd.

Dagoverzicht bij het schrijven van uren/onkosten – HTML5

Gebruikers schrijven vaak wekelijks een lange lijst aan uren en onkosten. In zo’n geval is het moeilijk overzicht te houden over de ingevoerde gegevens, ook al is het per project gegroepeerd. Daarom is er een nieuwe functie toegevoegd waarbij de ingevoerde uren/onkosten van één enkele dag kunnen worden ingezien. Wanneer de gebruiker met de muis over de dagen heen gaat, zal er een ‘zoom icoon’ (een vergrootglas met een plus) verschijnen:

zoom-icoon-dagoverzicht-uren-onkosten.png

Wanneer de gebruiker daarop klikt (of tikt bij het gebruik van een smartphone of tablet), zal er een dagoverzicht zichtbaar worden:

dagoverzicht-uren-onkosten.png

Door op het vergrootglas met de min te klikken zal de gebruiker weer teruggaan naar het weekoverzicht.

Uren/onkosten sorteren en verdelen – HTML5

Uren en onkosten kunnen in elke rij en voor meerdere dagen worden geschreven:

uren-onkosten-over-meerdere-dagen-schrijven.png

Als er veel uren en onkosten worden geschreven, is het echter minder duidelijk wat nu precies op welke dag is geschreven. Om het overzicht te verbeteren, kunnen de individuele gegevens vanaf nu op een aparte rij worden weergegeven. De gegevens kunnen vervolgens op datum en tijd worden gesorteerd. Hiervoor kunnen de volgende knoppen worden gebruikt:

 • Sorteer de gegevens op datum.
 • Verdeel de gegevens over losse regels.

gegevens-op-datum-sorteren-of-over-losse-regels-verdelen.png

De gegevens moeten eerst over losse regels worden verdeeld, zodat elke rij eigen uren/onkosten bevat. De gegevens kunnen vervolgens op datum worden gesorteerd, zodat de uren/onkosten van boven naar beneden gesorteerd staan (maandag bovenaan de pagina en vrijdag onderaan):

gegevens-op-datum-sorteren.png

Vorige release: 30 mei 2017

Volgende release: juli 2017

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk