Release 2 mei 2017

Volgen

[ICP teruggave] is aan het BTW code scherm toegevoegd

Het veld [ICP teruggave] is aan het [BTW code] scherm toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven of de intracommunautaire leveringen van toepassing zijn op de factuurregel van de opgegeven BTW code. [ICP teruggave] wordt gebruikt voor diensten of goederen die zijn geleverd aan klanten die in andere EU-landen zijn/haar BTW aangifte moeten doen:

icp-teruggave.png

Factuurregels per BTW code groeperen

Wanneer facturen in UBL formaat naar klanten worden verstuurd, bevatten deze facturen standaard de factuurdetails welke op de factuurpagina te zien zijn. Wanneer gebruikers willen dat niet alle factuurdetails voor klanten inzichtelijk zijn, kunnen ze ervoor kiezen om de UBL-factuurregels per BTW code te groeperen. In het UBL bestand zal dan één factuurregel per unieke BTW code op de factuur worden gezet:

ubl-gegroepeerd-per-btw-code.png

De optie ‘facturen samenvoegen’ kan worden leeggelaten

Wanneer klantgegevens vanuit externe systemen (zoals Exact Online) worden geïmporteerd in QicsMilestones, kan de gebruiker in QicsMilestones bepalen of de facturen moeten worden samengevoegd (een enkele factuur wordt in dat geval per project naar de klant gestuurd), in plaats van in het externe systeem. De standaardwaarde kan per bedrijf worden ingesteld.

[Wijzigen project] op factuurregels mogelijk – HTML5

In de HTML versie van QicsMilestones is het mogelijk om het project van één of meerdere factuurregels aan te passen via [Wijzigen project]. De geselecteerde factuurregels zullen dan van het originele project worden afgehaald en tegelijkertijd zullen er nieuwe handmatige regels op het nieuw geselecteerde project (binnen dezelfde factuur) worden aangemaakt:

wijzgen-project.png

[Wijzigen project] zal een pop-up openen waar de gebruiker een nieuw project kan selecteren en tevens de mutatiereden op kan geven:

wijzgen-project-mutatiereden.png

 

Vorige release: april 2017

Volgende release: 30 mei 2017

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk