Hoe kan ik een facturatieschema aanmaken voor een vast bedrag?

Volgen

U heeft op het project een keuze gemaakt voor de facturatievorm [Vast bedrag, gesplitst in één of meerdere termijnbedragen], hoe werkt het nu verder?

Klik op [Toevoegen facturatieschema]:

2.png

U ziet nu het volgende scherm:

3.png

Hieronder de uitleg van de velden:

 • Omschrijving facturatieschema: dit is de verzamelnaam van de termijnen, u kunt hier bijvoorbeeld invullen waar de facturen voor bedoeld zijn. Het veld komt niet terug op de factuur of factuurlay-out.
 • Omschrijving termijnbedrag: deze omschrijving komt op de factuur en standaard factuurlay-out. Als u op de I (icon) wijst, kunt u zien welke formules u kunt gebruiken in deze omschrijving. (Heeft u een aangepaste lay-out, dan komt wellicht de artikel-, artikelgroep- of groeperingsomschrijving naar voren.)
 • Aantal termijnen: vul hier in hoeveel termijnen u wilt maken, bijvoorbeeld 12 als u het te factureren bedrag in 12 termijnen wilt factureren.
 • Aantal: vul hier het juiste aantal in dat per individuele termijn geldt (meestal is dat 1).
 • Prijs: vul hier de prijs in die per individuele termijn geldt.
 • Totaalbedrag: QicsMilestones berekent hier het aantal * de prijs (of u vult eerst dit bedrag in, de prijs wordt dan berekend).
 • Artikel: dikgedrukte velden zijn verplicht, kies hier een artikel (doorgaans een apart artikel, bijvoorbeeld “Termijnen”). Bent u ook gekoppeld aan een financiële administratie, dan wordt de omzet van de termijn geboekt op de grootboekrekening van dit artikel.
 • Medewerker: is niet verplicht, blijft meestal leeg.
 • Betalingsconditie: alleen invoeren als het voor dit schema moet afwijken (meestal blijft dit veld leeg).
 • Facturatieperiode: vul in hoe vaak u een factuur wilt versturen (1 betekent elke maand, 3 betekent elk kwartaal).
 • Startdatum: wanneer het schema mag beginnen met termijnen aanmaken.

Let op: vergeet niet op genereren te klikken om de termijnen daadwerkelijk aan te maken!

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk