Release 7 februari 2017

Volgen

Kolommen aan projectplanning en projectoverzicht toegevoegd

Er zijn een aantal factuur gerelateerde kolommen toegevoegd aan het projectoverzicht en bij de projectplanning (tabblad voortgang):

  • Gefactureerde uren
  • Gefactureerde onkosten
  • Gefactureerde termijnbedragen (alleen bij projectoverzicht)
  • Te factureren
  • Bij-/Afboekingen (alleen bij projectoverzicht)

[Artikelgroep] aan de HTML versie toegevoegd

Het veld [Artikelgroep] is aan de productiepagina in de HTML versie van QicsMilestones toegevoegd:

Vernieuwd scherm verwerkingsopdrachten

Wanneer er in de oude versie van QicsMilestones een nieuwe verwerkingsopdracht werd gestart, zoals bij het goedkeuren of exporteren, verscheen er een nieuwe pop-up. Deze pop-ups werden over de geopende pagina heen geplaatst. Wanneer de gebruiker meerdere verwerkingsopdrachten had opgestart, werd hierdoor het zicht in de geopende pagina geblokkeerd.

In de nieuwe versie van QicsMilestones worden de verwerkingsopdrachten altijd weergegeven aan de bovenkant van het scherm, zodat de inhoud van de geopende pagina’s te allen tijde zichtbaar is:

Als een verwerkingsopdracht klaar is, is er een downloadlink zichtbaar, zodat de gebruiker het document direct kan downloaden:

Wanneer de gebruiker het gecreëerde document wil openen nadat het voortgangsbericht is verdwenen, of een document van een andere verwerkingsopdracht dan degene die het laatst is afgerond, kan dit via het nieuwe ‘berichten’ icoon bovenin het scherm. Alle eerder gecreëerde documenten staan hier verzameld:

Dezelfde objecten naar meerdere bedrijven importeren

In QicsMilestones kunnen dezelfde objecten, zoals medewerkers, klanten of artikelen, worden toegewezen aan meerdere bedrijven. Deze objecten kunnen worden gebruikt in alle toegewezen bedrijven, zonder dat het betreffende object voor elk bedrijf aangemaakt hoeft te worden.

De ‘importeer vanuit Excel’ functie voor zulke objecten creëerde in de vorige versie van QicsMilestones altijd een nieuw exemplaar van het geïmporteerde object in elk bedrijf, zelfs als het object met dezelfde eigenschapscode al bestond in een ander bedrijf.

In de nieuwe versie van QicsMilestones kijkt de importeerfunctie of het te importeren object al bestaat in één van de andere bedrijven. Zo ja, dan wordt het bestaande object gekoppeld aan het op dat moment geopende bedrijf, in plaats van een nieuw object te creëren.

De import zal geen nieuw object aanmaken, wanneer er een bestaand object wordt gevonden met dezelfde eigenschapscode. In dit geval zal het bestaande object geüpdatet worden met de waardes uit het geïmporteerde object.

Web API – Extra synchronisatie-informatie meegeven nu mogelijk

Bij de API hebben we de endpoints ‘OverviewCustomer’ en ‘OverviewInvoice ’ uitgebreid met een aantal extra eigenschappen, zodat de Web API queries kunnen bepalen wanneer en door wie deze objecten zijn gecreëerd of gewijzigd. Hierdoor kunnen de objecten beter met externe systemen synchroniseren. De nieuwe eigenschappen zijn:

CreatedOn – de datum en tijd wanneer een object is gecreëerd CreatedBy – de gebruiker die het object heeft gecreëerd ModifiedOn – de datum en tijd van de laatste wijziging ModifiedBy – de gebruiker die de laatste wijziging heeft doorgevoerd

Volgende release: april 2017

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk