Release 10 januari 2017

Volgen

[Favoriete projecten] aan de pagina [Invoeren uren/onkosten] toegevoegd

Gebruikers kunnen bepaalde projecten als ‘favoriet’ markeren. Deze projecten worden altijd in een weekstaat weergegeven, ook als er nog geen tijd geschreven is.

In de instellingen van de pagina [Invoeren uren/onkosten], kan de gebruiker het gebruik van favoriete projecten aan- of uitzetten:

Projecten kunnen als favoriet worden gemarkeerd door op het ster icoon te klikken. De markering kan vervolgens ongedaan worden gemaakt door nogmaals op het ster icoon te klikken:

Elk project dat als favoriet is gemarkeerd, resulteert in een lege rij bovenin de weekstaat:

De gebruiker kan zijn uren vervolgens invoeren en opslaan.

 

Tarieven naar een Excel bestand exporteren

Tarieven kunnen op meerdere plekken en voor verschillende objecten in QicsMilestones worden ingevoerd, zoals tarieven per artikel, per werknemer, per klant en per project. De structuur van tarieven is vrij complex, aangezien er verschillende typen tarieven (zoals verkoop- en inkooptarieven) en verschillende valuta’s zijn. Daarnaast kunnen tarieven in specifieke tijdsperiodes worden ingevoerd en kunnen tarieven worden gekopieerd en aangepast.

Het kan dus best lastig zijn om een duidelijk overzicht van alle tariefinstellingen te verkrijgen. Dit kan vanaf nu worden opgelost door de tarieven te exporteren naar een Excel bestand. Het exporteren van tarieven is onder instellingen te vinden:

Dit zal de pop-up [Exporteer tarieven] openen:

Door de gewenste oorsprong te kiezen, kan de gebruiker specificeren voor welk type of welk object er tarieven geëxporteerd zullen worden. Er zijn vier keuzes:

 • Relatie
 • Medewerker
 • Artikel
 • Project

Als er bijvoorbeeld voor [Medewerker] wordt gekozen, kan de gebruiker tarieven exporteren van álle medewerkers binnen het geselecteerde bedrijf. Tarieven kunnen voor elke medewerker in het systeem gedefinieerd worden. Hierbij kan gekozen worden uit:

 • Medewerker tarieven
 • Tarief medewerker per artikel

Wanneer er voor [Medewerker] wordt gekozen, verschijnt het selectievakje [Inclusief artikel-gerelateerde tarieven]. Hiermee kan de gebruiker specificeren of alleen de medewerker tarieven worden geëxporteerd, of dat de artikel-gerelateerde tarieven ook moeten worden meegenomen.

Wanneer er voor [Inclusief artikel-gerelateerde tarieven] wordt gekozen, wordt het selectievakje [Inclusief oorspronkelijke tarieven] zichtbaar:

Als dit selectievakje niet is aangevinkt, worden de artikel-gerelateerde tarieven (op medewerker niveau) geëxporteerd. Als dit selectievakje wel is aangevinkt, worden de oorspronkelijke tarieven (op artikel niveau) geëxporteerd en dus niet de artikel-gerelateerde tarieven op medewerker niveau:

Als het selectievakje [Inclusief niet gedefinieerde tarieven] wordt aangevinkt, worden rijen voor objecten die geen tarief toegewezen hebben gekregen meegenomen in de export. Op deze manier is direct inzichtelijk voor welke objecten er nog tarieven moeten worden gedefinieerd. In dit voorbeeld kan de gebruiker de ontbrekende tarieven invullen, in de vooraf aangemaakte Excel rijen en de missende tarieven vervolgens weer in QicsMilestones importeren.

De pop-up bevat daarnaast ook filters specifiek voor elke geselecteerde oorsprong. Op deze manier hoeft niet de gehele tarieven set geëxporteerd te worden, maar alléén de tarieven aan de gefilterde criteria voldoen.

Wanneer er voor exporteren is gekozen, wordt er een nieuwe verwerkingsopdracht gestart. De voortgang hiervan kan via het tandwiel rechts bovenin het scherm worden gevolgd:

Wanneer de verwerkingsopdracht klaar is, kan het Excel bestand worden geopend of worden gedownload naar de PC van de gebruiker. In het Excel bestand kan de gebruiker verschillende kolommen vinden, die voldoen aan de (door de gebruiker) geselecteerde exportcriteria. Bijvoorbeeld:

De kolom ‘State’ (Status) geeft aan of het geëxporteerde tarief is gekopieerd van de geselecteerde oorsprong (bijvoorbeeld een medewerker) óf dat het is gekopieerd van het onderliggende niveau (bijvoorbeeld een artikel). Geeft de status ‘Original’ (Origineel) aan? Dan geeft de kolom ‘Origin’ (Oorsprong) aan van welk object het is gekopieerd.

In de kolom ‘Value’ (Tarief) staat het tarief aangegeven in de daarop van toepassing zijnde valuta.

 

Tarieven vanuit een Excel bestand importeren

Tarieven die naar een Excel bestand zijn geëxporteerd, kunnen in het Excel bestand worden aangepast, opgeslagen en vervolgens weer worden geïmporteerd in QicsMilestones. Op deze manier kan de gebruiker in één keer bestaande tarieven aanpassen of nieuwe tarieven aanmaken door nieuwe rijen toe te voegen aan het geëxporteerde Excel bestand.

Via het menu [instellingen] kan het Excel bestand, inclusief tarieven, weer worden geïmporteerd:

Dit zal de pop-up [Importeer tarieven] openen:

Bij [Importeer tarieven] moet de gebruiker de juiste oorsprong selecteren, waarvoor de tarieven naar het Excel bestand zijn geëxporteerd (bijvoorbeeld [Medewerker]). Vervolgens kan de gebruiker het Excel bestand uploaden.

Er zal een verwerkingsopdracht worden gestart. De voortgang hiervan kan worden bekeken via het tandwiel, rechts bovenin het scherm.

 

Nieuw filter [Medewerker is actief] aan de productiepagina toegevoegd

Er is een nieuw filter toegevoegd aan de productiepagina, waarmee de gebruiker kan aangeven of de productie uit actieve, non-actieve of uit zowel actieve als non-actieve medewerkers bestaat:

 

[Status productie van] aan sommige standaardrapporten toegevoegd

Sommige standaardrapporten bevatten een nieuw veld [Status productie van], dat kan vaststellen welke status de ingevoerde gegevens hebben en welke status in het rapport wordt weergegeven:

[Status productie van] is toegevoegd aan de volgende rapporten:

 • Gemiddeld tarief per project
 • Budget vs Realisatie
 • Vakantiesaldi per afdeling
 • Vakantiesaldi per medewerker
 • Uren en onkosten per klant per project per artikel gedetailleerd
 • Uren en onkosten per medewerker per artikel gedetailleerd
 • Gefactureerd per klant
 • Gerealiseerd gemiddeld uurtarief
 • Productiviteit per medewerker (in uren)
 • Productiviteit per medewerker (in bedragen)
 • Projectoverzicht
 • Projectvoortgang
 • Resultaten fixed fee projecten
 • Tijdsbesteding per medewerker
 • Weekstaat per medewerker

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk