Jaarovergang 2016-2017

Volgen

Het nieuwe jaar staat voor de deur!

Wat kunt u doen om de jaarovergang goed te laten verlopen?

Factuurnummers aanpassen

Om de jaarovergang goed te laten verlopen, moeten factuurnummers in QicsMilestones worden aangepast.

Ga naar [Instellingen; Bedrijven]
- Selecteer het bedrijf waarvan u het factuurnummer wilt aanpassen en kies voor [Wijzigen]. 

Als u meerdere bedrijven heeft, voer deze stappen dan voor ieder bedrijf apart uit. 

- Pas bij [Voorvoegsel factuurnummer] (Invoice number prefix) de voorloopreeks aan. 
Als er nu bijvoorbeeld 2016 staat, kunt u er 2017 van maken.

- Als u in het nieuwe jaar weer met factuurnummer 1 wilt beginnen, klik dan bij [Eerstvolgende factuurnummer (voorbeeld)] op [Zet de teller terug]. Geef vervolgens hier nummer 1 in (dit kan alleen wanneer het voorvoegsel van het factuurnummer aangepast is).

NB: In gekoppelde financiële pakketten wordt het nieuwe factuurnummer automatisch doorgevoerd.

 


Projecten kopiëren

Het is mogelijk om de instellingen en structuur van bestaande projecten te kopiëren. Kijk voor extra uitleg het filmpje

NB: Bij projecten met facturatieschema’s worden de schema’s gekopieerd niet de losse termijnen/voorschotten, deze kunt u opnieuw genereren.

U kunt projecten kopiëren door de projecten die u wilt kopiëren eerst te exporteren.

  • Ga naar [Instellingen;projecten]
  • Filter de projecten die u wilt kopiëren. Bijvoorbeeld alle projecten met de naam "Boekjaar 2016"
  • Klik op de exporteer button.
  • Kies voor de optie "Exporteer gegevens om het project te kopiëren"

 

Er is nu een Excel sheet aangemaakt met in de eerste kolom het nummer van het "Source project" (dit is het originele project dat u wilt kopiëren) en "Source project name" (dit is de naam van het originele project dat u wilt kopiëren).

De velden met een rood driehoekje zijn verplichte velden. Klik op het rode driehoekje voor een uitleg van het betreffende veld. Wanneer u hier niets invult worden de waarden uit het source project gebruikt. U kunt hier dus zelf afwijkingen ten opzichte van het originele project doorvoeren.

Vul bij Name en Code de naam en het nummer van het nieuwe project in.

NB: Wanneer u geen projectnummer invult zal QicsMilestones zelf een projectnummer toewijzen.

 

Projecten importeren

Wanneer u alle gegevens in het Excel sheet goed volledig heeft ingevuld, kunt u het Excel sheet opslaan en importeren.

NB: Test het eerst met één project voordat u alle projecten gaat importeren.

Ga naar [Instellingen; Gegevens importeren]

  • Kies bij Object Type voor [Project].
  • Klik op het upload-icoontje.
  • Selecteer het Excel-bestand dat u wilt importeren.
  • Klik op [OK].

Wanneer u kiest voor "Sla bestaande gegevens over" dan worden projecten die al bestaan met hetzelfde nummer overgeslagen.

De projecten worden nu geïmporteerd.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk